Internasjonale utfordringer innen HR

Bolstad ny president for Europas HR-organisasjoner

«Det som kjennetegner landskapet der ute, er at det er tøft. Det er tøft for ansatte, for virksomhetene og for HR-organisasjonene som sliter med sviktende inntekter,» sier Even Bolstad.

Av Berit Solli, 15. februar 2021

Even-Bolstad

Direktør Even Bolstad er ny leder for HR Norges europeiske paraplyorganisasjon. (Foto: HR Norge)

HR Norges leder Even Bolstad er valgt til ny president i HR Norges europeiske paraplyorganisasjon, European Association for People Management (EAPM).

Stort trykk

«Pandemien kommer i parallell med at de fleste opplever at betydningen av mennesker, organisasjon og HR aldri har vært høyere. HR er en ressurs i forbindelse med hjemmekontor, sikkerhet, og lønnsomhet, samt at vi skal forberede det som kommer etterpå,» sier Bolstad.

Han mener at den nye normalen internasjonalt er at Human Resources (HR) jobber mye mer kryssfaglig. «HR med alle dets elementer – jus, psykologi, arkitektur, økonomi – alle disse fagfeltene spiller nå sammen for å definere hvordan vi skal skape en ny og bedre verden i den andre enden av denne tunnelen,» sier Bolstad.

Han tar med seg hjem et dramatisk bilde av situasjonen ute i Europa. «Den store forskjellen, er at korona er mye tøffere i utlandet. Land som Belgia, Tsjekkia og Storbritannia er i en mye verre krisesituasjon enn de fleste norske opplever. Mange norske virksomheter som har internasjonale kontakter opplever at de har kunder, leverandører og kollegaer som har nære som ligger i respirator eller er døde,» sier Bolstad.

Sammen

Bolstad er opptatt av at vi må kombinere det sosiale ansvaret vi har for å tenke langsiktig, med at veldig mye handler om å kutte kostnader.

«Det er viktig å ha en arbeidsstyrke på den andre siden av korona, som er der, og som er dyktig til å løse utfordringene. Vi vet fra tidligere nedgangstider at mange blir kortsiktige når krisen slår inn.

Mitt overordnede inntrykk er at mange så langt har klart å holde «1000 meteren» på, når de har hatt press for først og fremst å styre på nærlyset,» sier Bolstad. Han understreker at Norge er heldig som har forutsetninger for å puste med magen, i forhold til land som er ordentlig kjørt.

Hva med seniorene?

Når det gjelder de senior ansatte, kan det hende at fremtiden ikke er lystelig. «Da krisen slo inn forrige gang, droppet seniorperspektivet dramatisk i europeiske virksomheter. Det var et typisk eksempel på at nærlyset overtar for 1000-meteren,» sier han.

Bolstad sier at det er et reelt dilemma når en virksomhet står med både ung og godt voksen arbeidskraft, og de må nedbemanne. «Det er et praktisk dilemma og et etisk dilemma i forhold til hvem man skal la gå,» sier han.

Bolstad fremhever at den langsiktige trenden i Norge er at omskolering er «på vei opp». «Såkalt «svingdørrekruttering», der man sender ut og rekrutterer samtidig, ser vi kanskje at er på retur. Det er godt nytt for alle som ikke nødvendigvis er blant de aller mest ettertraktede,» sier Bolstad.

Les også Even Bolstads råd til senior jobbsøkere her.

Strukturledighet

HR-sjefen påpeker at befolkningsutviklingen fremover er forutsigbar, med en stadig aldrende arbeidsstokk. «Jeg tror at virksomhetene er begynt å ta det innover seg,» sier han.

Det beste tiltaket for seniorsysselsettingen er å holde den generelle sysselsettingen høy. «Vi ser nå muligheten for større strukturledighet, der vi har ledig kompetanse og ledige jobber, men at de to ikke finner hverandre, særlig på grunn kompetanse men også geografi,» sier Bolstad. Det vil kunne bli et stadig større underskudd på mange typer arbeidskraft, men de som er ledig fyller ikke naturlig de rommene som er der.

Under koronaen er faren at de som er blitt ledige, er de som stiller svakest på arbeidsmarkedet på grunn av lav utdannelse. Lav utdannelse er også problemet for en del seniorer i arbeidsmarkedet. «Det er viktig å holde folk i arbeid, og å benytte anledningen til å oppgradere kompetanse, eller kvalifisere seg for å komme inn igjen. Det er de beinharde realitetene for mange,» sier Bolstad.

Gode venner

HR Norge er en av de 29 organisasjonene som står bak Senter for seniorpolitikk.

«Jeg vil gi honnør til Senter for seniorpolitikk, for internasjonalt står dere som et fyrtårn. Vi er et lite land, som har en så sterk organisasjon, som aldri har falt for fristelsen til å bli en interesseorganisasjon for godt voksne medarbeidere. Dere setter i sentrum å benytte ressursene og holde arbeidsmarkedet åpent. Det er mye av grunnen til at Senter for seniorpolitikk har den anerkjennelsen dere faktisk har, i alle leire,» sier den nye presidenten.

Fakta

33 europeiske HR-organisasjoner er medlem i EAPM.
Det følger også med styreplass i verdensorganisasjonen når man er president i den europeiske.

EAPM skal:
1. være en kompetansehub og løfte HR-arbeidet, og det inkluderer HR-avdelinger og HR-arbeidet som foregår i linjen
2. være et talerør for dem som jobber med HR, altså for profesjonen
3. være et sted hvor de 33 medlemsorganisajoene kan hjelpe hverandre og samarbeide