Årets seniorprofil 2018

Borregaard best på omstilling

Bioraffineriet Borregaard i Sarpsborg er best i landet på å omstille medarbeidere over 55 år. «Vi ønsker at våre ansatte skal bli lenge. Kompetanse bygges over tid i avansert industri,» sier direktør for organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard Dag Arthur Aasbø.

Av Berit Solli, 11. februar 2019

Foto: Nicolas Tourrenc

Foto: Nicolas Tourrenc

Senter for seniorpolitikk har tildelt Borregaard ASA prisen Årets seniorprofil. De får prisen for arbeidet med livslang læring og for å sette intern mobilitet i system.

«Borregaard er en moderne, høyteknologisk virksomhet, som har automatisert og digitalisert de fleste av arbeidsprosessene. Eldre og erfarne medarbeidere har vært med hele veien, dette fortjener både ansatte, tillitsvalgte og ledelse ros for. Vi er stolte over at det er en av våre medlemsbedrifter som vinner,» sier administrerende direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri, som overrekker prisen fredag 15. februar.

Les mer om prisen, juryen og begrunnelsen her.

Livslang læring

Juryen har lagt særlig vekt på at Borregaard er et konsern der livslang læring og intern mobilitet er satt i system. Borregaard ønsker å være en så god arbeidsplass at de også vinner kampen om å rekruttere de beste yngre arbeidstagerne.

«Borregaard har vært i gjennom store endringer i både produksjonen og markedet. Endringene er i stor grad gjennomført ved å utvikle eksisterende medarbeidere. På den måten har man gjort det mulig for eldre medarbeidere å jobbe lenger. De har lykkes godt med å innføre en forbilledlig seniorpolitikk,» sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk, som står bak prisen.

Fakta

Hjørnesteinsbedrift

Fabrikken i Sarpsborg har historie fra 1891 innen foredling av tømmer, som kom fløtende fra innlandet på Glomma. Fabrikken har tømmerrenseri, kokeri, blekeri, tørkemaskin, samt produksjon for bioetanol, lignin og vanillin.

Alt dette er blitt digitalisert, og medarbeidere med håndfast erfaring er attraktive til å styre produksjonen fra det moderne kontrollrommet. Produktene brukes i landbruk, fiskeri, byggeindustrien, farmasi, kosmetikk, næringsmidler, batterier og biodrivstoff.