Seniorpresten

Brått tilbake i Domkirken

- Oppgaven som sjelesørger var å være der. Vise omsorg, være der for dem som kom og snakke med dem, sier Karl Gervin i Oslo Domkirke. Seniorpresten sluttet i jobben på forsommeren, men ble ønsket velkommen tilbake dagen etter 22. juli.

Av Tora Herud, 19. september 2011

Karl Gervin utenfor Domkirken tre uker etter 22. juli. (Foto TH)

Karl Gervin utenfor Domkirken tre uker etter 22. juli. (Foto TH)

– Morgenen etter tilbød jeg meg å komme til Domkirken, og der ba de meg gjøre det. Veldig snart, kom det mange mennesker til kirken som er bygd for 300 år siden. Det bød på utfordringer også av praktisk art, so