Erfaren kompetanse

Bruk moden arbeidskraft

-Vi vil gjøre det lettere å ta i bruk arbeidskraften som er mellom 62 og 67 år. Det er behov for 57.000 flere helsearbeidere i 2035 enn i dag, sa arbeidsminister Robert Eriksson på seminar med Næringsforeningen i Trondheimsregionen og NHO Trøndelag i går.

Av Tora Herud, 4. september 2014

Arbeidsminister Robert Eriksson. (Foto TH)

Arbeidsminister Robert Eriksson. (Foto TH)

Eriksson synes det er ille når sykepleieren på 65 år, gruer seg for å gå av. Men hva med dem som går ut av helsefagyrkene allerede i 50-årsalderen, lenge før første mulighet for pensjonering?- Det at folk går fra arbeid og over på uføretrygd når de er 55-årsalderen, skyldes blant annet at uføretrygden har vært for dårlig innrettet til at den kan kombineres med arbeid. Mange er derfor blitt 100 prosent uføretrygdet. Fra første januar 2015 får vi en mer fleksibel ordning, og jeg håper det vil føre til at flere kombinerer trygd og arbeid, sa Eriksson. Han mener mye handler om hvordan arbeidsgivere tilrettelegger for arbeidstakere, som for eksempel har muskel- og skjelettplager.- De må kanskje få andre arbeidsoppgaver. Det er en økning i behovet for alderspsykiatri, og det er viktig å vise omsorg uten måtte ta de tyngste løftene, sier han.Ressurs eller klamp om foten?- Er seniorene en verdifull ressurs eller en klamp om foten? spurte Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk, i sitt innlegg. Hun minnet om at hver fjerde innbygger i Norge vil være i alderen 55-75 år om 15 år.- Dersom alle over 50 år utsetter pensjoneringstidspunktet med bare et halvt år, sparer samfunnet 12-15 milliarder i året. Det er omtrent like mye som hele justisbudsjettet, sa hun og viste til Norsk seniorpolitisk barometer. I løpet av ti år har ønsket pensjoneringsalder økt med 4,1 år til 65,1 år.- Ledere forteller at de er fornøyd med de seniorene de har, men de ansetter ingen nye. Det som bekymrer er at fire av ti sier at eldre er lite ettertraktet, sier Østerud.Vil koble ung med eldres kompetanseAdministrerende direktør Erik Haugane i SIVA, for nyskapning og vekstkraft, i Trondheim ønsker å koble unge gründere med erfaren kompetanse.- De unge har masse entusiasme, de eldre har erfaringen som kan gjøre ideene realiserbare, Men i Norge har vi et utrolig dårlig mentornettverk når det gjelder nyetableringer. Det er slutt på at unge overtar foreldrenes verktøy og fortsetter i samme bransje som dem, sier han.Som mentorer ønsker han folk med erfaring, et åpent sinn og forretningsforståelse i tillegg til formalkompetanse.- SIVA eier 4 inkubatorer og har 800 oppstartbedrifter. Vi burde hatt 3.000 mentorer, sa Erik Haugane.