Mobilitet

Bytte jobb? Seniorer tenker ulikt

Fafo-forsker Anne Inga Hilsen fant at seniorer (50+) har litt ulike tilnærminger til det å bytte jobb. Hun beskriver fem ulike måter å tenke på.

Av Tora Herud, 14. mars 2018

Fafo-forsker Anne Inga Hilsen. (Foto Dag W. Grundseth)

Fafo-forsker Anne Inga Hilsen. (Foto Dag W. Grundseth)

Arbeidstakere på 50 år eller eldre bytter sjeldnere jobb enn andre. I en rapport til Arbeids- og sosialdepartementet beskriver et partssammensatt utvalg situasjonen når det gjelder mobilitet på følgende måte:

«I Norge har 7 av 10 ansatte over 60 år vært i den samme jobben i fem år eller mer. I EU- og OECD-land er dette langt lavere; drøyt 4 av 10 har vært i den samme jobben i fem år eller mer. Få eldre får seg en ny jobb. I Norge gjelder dette om lag 3 prosent av alle ansatte i alderen 55–64 år, mens gjennomsnittet i EU er 6 prosent og i OECD 8 til 9 prosent».

I artikkelen ”Lav ledighet en årsak til lav mobilitet” på seniorpolitikk.no i fjor sier hennes Fafo-kollega, Tove Midtsundstad, at ”- Så lenge folk trives og økonomien går godt, er lav mobilitet greit”. Intervjuet var om mobilitetsprosjektet ”Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet”, et prosjekt finansiert av Senter for seniorpolitikk.

– Ut fra det prosjektet har vi nå gjort en liten undersøkelse med 25 seniordeltakere i ti offentlige og private virksomheter, sier Anne Inga Hilsen, som selv skriver om prosjektet i artikkelen «Trygghet, risiko eller bare fornøyd? Jobb-bytte for 5 ulike «typer» seniorer» på Arbeidsliv.no

Er det nødvendig å bytte jobb?

– Men hva er så galt med at folk blir i den jobben de har, dersom de trives med den?

– Jeg har snakket med mange fornøyde seniorer. Dersom de trives er det jo ikke noe mål å skifte jobb. I tillegg har vi et pensjonssystem som virker innelåsende mellom offentlig og privat sektor. Noen av dem vi intervjuet hadde en offentlig tjenestepensjonsordning som var så god at de ikke hadde råd til å bytte jobb. Og det fremmer ikke akkurat mobilitet, sier Fafo-forskeren.

I Norge og mange andre land er det et uttrykt ønske om at folk jobber lenger. Samtidig er arbeidslivet blitt mer omskiftelig og flere må regne med å bytte jobb flere ganger i løpet av livet, også de eldste.

– Det kan være et problem. For en del vil det være vanskelig og truende å skulle bytte jobb. De som har prøvd før, vet hvordan det er. Men hvis du har vært i samme jobb i 25 år, er det noe annet. Det er dessuten forskjell på å endre seg og å bli endret. Det er noe vi fant i omstillingsforskning på 1990-tallet. De som velger selv kommer bedre ut, enn dem som påtvinges et skifte, sier Hilsen.

Noen burde ta nye grep

– Hva er den største utfordringen, arbeidstakernes holdninger eller arbeidsgivernes holdninger?

– Jeg tror det er begge deler. Det er noen arbeidstakere som parkerer seg selv, og det er noen som ikke har mulighet for å bytte jobb. Men det fins også seniorer som sitter stille der de burde tatt noen grep. Og så er det klart at det er noen arbeidsgivere som diskriminerer seniorer i ansettelsesprosesser, sier hun.

– Har du et godt råd til dem som har lyst til å flytte på seg?

– Snakk med alle andre enn lederen din først. Hun eller han trenger ikke få signaler om at du tenker på å slutte i nåværende jobb før du har bestemt deg. Dersom du kunne tenke deg å fortsette med endrede arbeidsoppgaver eller bytte til en annen jobb i virksomheten, så bruk medarbeidersamtalen for alt den er verdt til å ta opp det.

Det kan godt hende at arbeidsgiver hjelper deg litt på veien dersom du ønsker å gjøre noe nytt. Et eksempel er St Olavs Hospital i Trondheim kjører karriereveiledning som en del av sine «Arbeidsglede 55+»-kurs, sier Anne Inga Hilsen.

Fakta

Fem typer tenkesett
Anne Inga Hilsen sier de fant fem litt forskjellige tilnærminger blant seniorer etter fylte 50 år:
Den fornøyde er ikke mobil fordi hun eller han trives der hun eller han er.
Den trygghetssøkende tør ikke å bytte jobb fordi hun eller han har hørt om at de som er over 50 år diskrimineres ved ansettelser og derfor regner med at det ikke er noen vits i å forsøke.
Den risikosøkende ser det som et mål å prøve noe nytt. Nye utfordringer er i seg selv en motivasjon.
Den strategiske bytter jobb til noe hun eller han kan ha lenger enn den jobben hun eller han hadde før.
Det er et gjennomtenkt valg. Den innelåste har i all hovedsak ikke råd til å bytte jobb.
Hun eller han har ikke full pensjons- opptjening, eller mister muligheten for AFP.
Men det kan også være personer med dårlig helse eller lav utdanning som kan ha problemer med å få ny jobb.