Kunstig intelligens

ChatGPT forklarer seniorpolitikk og dikter om eldre arbeidstakere

Vi intervjuer det nyeste verktøyet innen kunstig intelligens om pensjon, personalpolitikk, hva du bør si i medarbeidersamtalen og hva du får av julenissen. Til slutt et dikt.

Av Berit Solli, 8. desember 2022

Seniorpolitikk.no har testet å intervjue et nytt verktøy for kunstig intelligens (AI). Vi har spurt ChatGPT om ulike tema innen arbeidsliv, seniorpolitikk og pensjon.

Svarene vi får når vi legger inn våre spørsmål på nettsiden er rimelig riktige. Les selv ChatGPTs svar:

Hvordan kan jeg beholde eldre arbeidstakere?

Det er mange måter å beholde eldre arbeidstakere på. En av de viktigste tingene du kan gjøre som arbeidsgiver er å tilby fleksible arbeidsordninger og støtte til å holde seg oppdatert på ny teknologi og fagkunnskap. Dette kan bidra til å gjøre det mer attraktivt for eldre arbeidstakere å fortsette å jobbe hos deg. Du kan også tilby fordeler som frisklivsordninger og pensjonsplaner for å gjøre det mer lønnsomt for eldre arbeidstakere å fortsette å jobbe hos deg. Det er også viktig å ha en inkluderende og respektfull arbeidsplasskultur, slik at eldre arbeidstakere føler seg verdsatt og inkludert.

Hva er god personalpolitikk?

En god personalpolitikk er en politikk som sikrer at arbeidstakerne blir behandlet på en rettferdig og inkluderende måte, og som bidrar til å utvikle og støtte arbeidstakerne. En god personalpolitikk innebærer blant annet å ha tydelige retningslinjer for ansettelse, lønns- og arbeidsvilkår, rettigheter og plikter for arbeidstakerne, kompetanseutvikling og utvikling av arbeidsmiljøet. En god personalpolitikk er også fleksibel og tilpasset de behovene som arbeidstakerne har, og som støtter opp om arbeidsgivers strategier og mål.

Kan du skrive en historie om en eldre arbeidstaker?

Sara var en eldre arbeidstaker som hadde jobbet hos det samme selskapet i over 30 år. Hun hadde alltid vært en dyktig og lojal medarbeider, og hadde jobbet seg opp fra en enkel stilling til en ledende posisjon. Men da hun nærmet seg pensjonsalderen, begynte hun å føle at hun ble mindre verdsatt og at hun ble ekskludert fra de yngre medarbeiderne. Hun hadde også mer og mer problemer med å holde seg oppdatert på ny teknologi og fagkunnskap. Til slutt ble hun oppfordret til å gå av med pensjon. Sara ble såret og fortvilet, og følte at hun ble kastet ut på sidelinjen. Men så tok hun grep og begynte å søke etter nye muligheter. Hun fant en jobb som ga henne utfordringer og mening, og som ga henne mulighet til å fortsette å lære og utvikle seg. Sara følte seg igjen verdsatt og inkludert, og fortsatte å jobbe lenge med stor glede og engasjement.

Hvordan kan jeg jobbe lenge?

Det er mange måter å jobbe lenge på. En av de viktigste tingene du kan gjøre er å ta vare på helsen din, for eksempel ved å trene regelmessig og spise sunt. Du kan også holde deg oppdatert på ny kunnskap og teknologi, for eksempel ved å delta på kurs og workshops. Det kan også være lurt å finne en jobb som gir mening og utfordringer, og som gir deg mulighet til å vokse og utvikle deg. Du kan også søke råd hos Nav eller arbeidstilsynet om hva du kan gjøre for å jobbe lenge.

Hva bør jeg si i medarbeidersamtalen?

Det er mange ting du kan si i en medarbeidersamtale. Det viktigste er å være ærlig og åpen om hvordan du har det på jobben, og hva du synes fungerer bra og mindre bra. Du kan for eksempel si hva du setter pris på ved jobben din, hva du liker å jobbe med, og hva du synes er utfordrende eller krevende. Du kan også snakke om dine mål og ambisjoner, og hva du ønsker å oppnå i jobben din. Det er også viktig å lytte til arbeidsgiveren din og få tilbakemeldinger, slik at du kan jobbe sammen om å forbedre arbeidsforholdene og løse eventuelle problemer

Hva er livslang læring?

Livslang læring er en tilnærming til læring som innebærer at man lærer gjennom hele livet, og at man fortsetter å utvikle kompetansen sin gjennom hele livet. Livslang læring kan foregå på ulike måter, som formell utdanning, kurs og workshops, eller gjennom erfaringer og selvstudium. Livslang læring er viktig fordi det gir mulighet til å holde seg oppdatert på ny kunnskap og teknologi, og for å tilpasse seg endringer i arbeidsmarkedet og samfunnet. Livslang læring kan også bidra til personlig utvikling og styrke selvtilliten.

Hva får jeg av julenissen?

Det avhenger av hva du har vært snill og ryddig i løpet av året. Julenissen gir gaver til barn og voksne som har oppført seg bra og som har vært hjelpsomme og snille mot andre. Julenissen kan gi deg alt fra materielle ting som leker, klær eller elektronikk, til opplevelser som reiser, konserter eller kurs. Julenissen kan også gi deg noe som har personlig verdi for deg, som et bilde av en kjær person eller en gjenstand som har en spesiell historie. Det viktigste er at du får gaver som gir deg glede og som passer for deg.

Kan du skrive et dikt på rim om eldre arbeidstakere?

Eldre arbeidstakere

Erfarne og dyktige alltid i arbeid og krig
Lojale og kloke alltid med oss og gjør et popp
Fortsatt lærende og utviklende mot fremtiden alltid sende
Verdifulle og viktige for arbeidsplassen og samfunnet
Lønnsomme og lønverdige alltid respekterte og verdsatte
Livslang læring og arbeidsglede er vår fremtid og løsningen

Les mer

Les mer om teknologien, for eksempel i Aftenposten her.

Fakta

Kunstig intelligens (KI) er en teknikk man bruker for å gi datamaskiner og dataprogrammer en mest mulig intelligent respons.

Fagfeltet kunstig intelligens er tverrfaglig av natur, og har vokst fram med bidrag fra blant annet informatikk, matematikk, statistikk, psykologi, nevrologi og lingvistikk.