Filmer timeslangt nettkurs

Lager nytt kurs til HR-spesialister og ledere

Senter for seniorpolitikk utvider sin kursportefølje med et digitalt kurs om "Seniorperspektivet i strategisk HR". Meld deg på her for å få beskjed straks kurset er klart i slutten av juni!

Av Berit Solli, 17. juni 2020

Direktør Kari Østerud og tekniker Daniel Sandnes diskuterer og gjør klar til innspilling av introfilmen til vårt nye kurs for HR-spesialister og ledere. (Foto: Berit Solli)

Senter for seniorpolitikk holder vanligvis mange kurs og foredrag for ulike målgrupper på norske arbeidsplasser. Vi er ute hos fagforeninger, ledere, seniorer selv og HR-spesialister. (Du kan be oss komme og holde foredrag hos deg utover høsten her.)

Koronatiltakene gjør imidlertid at vi nå “snur oss rundt” og lager åpne, digitale kurs.

“Første kurs ut er rettet spesielt mot HR-medarbeidere og ledere. Kurset handler om å tiltrekke, utvikle og beholde medarbeidere, også seniorene,” sier fagsjef Roger Moen ved Senter for seniorpolitikk.

Målet er å bistå ledere og HR-spesialister i arbeidet med å være en attraktiv arbeidsgiver for alle aldersgrupper.

Ny kursform

Kurset vil bestå av fem moduler med film og powerpoint i bakgrunnen på tilsammen en times tid. Jon Fredrik Alfsen og Eivind Garshol fra Impaktor holder kurset, pluss en kort intro med Senter for seniorpolitikks direktør Kari Østerud.

I tillegg til filmene vil det bli lagt ut praktisk materiell og verktøy til umiddelbar inspirasjon og bruk. Impaktor er ansvarlige for innholdet i kurset, mens Captio og Picapoint bistår med henholdsvis studioproduksjon på Sandaker og integrering med WordPress gjennom verktøyet LearnDash.

Vil du ha varsel om at kurset er klart, meld deg på her!

Så sender vi deg en mail med link.

Eller du kans sende oss en mail på ssp@seniorpolitikk.no.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.