Smilerynker

Da og nå

Jeg har nettopp lest Anne B. Ragdes siste bok ”Jeg skal gjøre deg så lykkelig”. Den handler om åtte familier i en oppgang i borettslaget ”Unges egne hjem” i Trondheim i 1965. Men hvordan er det med pensjonsordningene for dem som bor i denne blokka?

Av Tora Herud, 5. mars 2012

Kunne de vite? (Foto TH)

Kunne de vite? (Foto TH)

Ingen av de sju kvinnene i oppgangen er i lønnet arbeid og ingen mener at de skal være det heller. En tjener riktignok noen kroner som friserdame for de andre og en annen syr familiens klær, men mest handler det om matlaging, oppvask, klesvask, golvvask, barna, naboene, dørselgere og om å ha huset i orden når mennene kommer hjem fra jobbene sine. Noen stor leseopplevelse, er ikke boka. Men den ga grobunn for ettertanke, og derfor lurer jeg på når fortsettelsen kommer. Hva tenkte disse kvinnene to år senere når folketrygden kom i 1967? Var det noen som rådet dem til å gå ut i full jobb og sikre seg full pensjonsopptjening? Ja, sånn i tilfelle de senere skulle finne på å skille seg fra mennene sine, mener jeg.Tora HerudPå Twitter: @toraherud