Norsk seniorpolitisk barometer 10 år

De eldre blir eldre

- Det har vært en positiv utvikling i holdningene både til eldre arbeidstakere og hos den enkelte senior, som jeg tror har en sammenheng med det arbeidet vi har utført, sier seniorrådgiver Åsmund Lunde i SSP. Direktør Kari Østerud er enig.

Av Tora Herud, 16. oktober 2012

Direktør Kari Østerud og seniorrådgiver Åsmund Lunde i SSP. (Foto TH)

Direktør Kari Østerud og seniorrådgiver Åsmund Lunde i SSP. (Foto TH)

Et av spørsmålene gjelder holdninger til pensjonsalder, og lyder: ”Kan du tenke deg å fortsette i arbeid etter at du får rett til pensjon?”- Da vi begynte med barometeret, var det flere som svarte nei enn ja på dette spørsmålet. Nå svarer 51 prosent ja til å fortsette, mens 22 prosent svarer nei. Dette er jo en stor stimulans for oss som jobber på dette feltet, sier Lunde, tidligere direktør ved SSP og den som startet med barometeret for ti år siden.- Ja, dette er veldig motiverende, og et regimeskifte når det gjelder holdninger, sier Kari Østerud.Last ned: Norsk seniorpolitisk barometer 2012Seniorene en ressurs- Ingen land har et seniorpolitisk barometer som ligner vårt. Det har skapt blest og vist at seniorene er en ressurs. Ipsos, som utfører barometeret, har beholdt hovedstammen av spørsmål siden starten, men det har selvfølgelig vært nødvendig med tilleggsspørsmål hvert år. Blant annet har vi fått med spørsmål om pensjonsreformen. Det er viktig for å kunne avlese tendenser og utviklingstrekk, sier Lunde.- Et resultat som synliggjør seniorene som ressurs i arbeidslivet er spørsmålet om ved hvilken alder den enkelte kan tenke seg å gå av med pensjon. Her har det vært en gledelig utvikling, og det er åpenbart en interesse blant seniorene for å jobbe lenger. I 2003 oppga de yrkesaktive 61 år som alder for når de ønsket å gå av, i fjor var svaret 65 år, mens vi i år ser en liten reduksjon. Men 83 prosent av de spurte lederne ønsker at de ansatte fortsetter fram til normal pensjonsalder, som kan variere fra arbeidsplass til arbeidsplass, sier Østerud.Én av overraskelseneÅsmund Lunde mener at én av overraskelsene i barometerets historie, er synet på når noen oppfattes som eldre.- I 2003 oppfattet ledere ansatte som eldre ved fylte 52 år, mens det nå i 2012 er ved 55,8 år. Yrkesaktive så for ti år siden på seg selv som eldre ved fylte 55 år, mens de nå oppgir 57,9 år. De eldre blir eldre, sier han.Det skjer noe med holdningene både til eldre arbeidstakere og hos de eldre selv.-Stadig flere over 60 år føler nå at de får like gode muligheter som yngre til å lære nye ting og     at de i like stor grad får nye arbeidsoppgaver. Av og til kan det likevel være slik at oppfatningen av ens egen begrensning kan være den største begrensningen, sier SSP-direktøren.- Behov for større mobilitetÅrets seniorpolitiske barometer viser at 60 prosent av lederne ikke har ansatt noen nye medarbeidere over 50 år det siste året.- Nei, unge, erfarne arbeidstakere er mest populære, sier Kari Østerud og smiler. Hun mener den store utfordringen er at ledere er veldig fornøyd med de seniorene de hllerede har ansatt, men i mindre grad ansetter nye.- Vi må jobbe for å få til større mobilitet, sier hun.