Seniorpolitikk

De eldre blir i Statsbygg

I fjor hadde Statsbygg en gjennomsnittlig pensjoneringsalder på drøyt 67 år. 70 år gamle Roar Bjordal er en av dem som holder snittet oppe.

Av Sjur Frimann-Anda, 27. august 2014

Jan Ombudstvedt og Roar Bjordal er enige om at seniorene er viktige for Statsbygg. (Foto Sjur Frimann-Anda)

Jan Ombudstvedt og Roar Bjordal er enige om at seniorene er viktige for Statsbygg. (Foto Sjur Frimann-Anda)

– Jeg er glad i å jobbe. Ute på prosjektene blir du veldig revet med i det som skjer. Du begynner gjerne klokka sju når gutta kommer, med en tanke om å gå hjem litt tidlig. Men som regel blir dagen strukket litt i andre enden også, sier Bjordal og smiler.Han har ledet store prosjekter som Gardermo-utbygningen for tidligere arbeidsgiver og byggingen av Operaen for Statsbygg. Og når store prosjekter langsomt tar form, er det vanskelig å ta fri. Selv om han kunne gått av med pensjon for mange år siden, blir han værende. Og det er god bruk for ham. I tillegg til å ha ansvar for ulike byggeprosjekter er han sentral i Statsbyggskolen og selskapets mentorprogram. Og nettopp erfaringsoverføring er noe både Bjordal og Statsbygg er opptatt av.– Vi eldre har en masse referanser som kan benyttes i dagens utfordringer. Og vi er flinke til å stille de riktige spørsmålene for å finne gode løsninger. Det å se på tidligere erfaringer og bruke dem er veldig nyttig, sier Bjordal, som ofte opplever at kollegaer kommer inn for et faglig drøs.– Som regel har de svaret selv, men de trenger noe som kan utfordre dem, sier han.Systematisk jobbingStatsbygg jobber systematisk for å beholde seniorene. Når en arbeidstaker passerer 62 år belønnes fortsatt arbeid med enten 14 dager ekstra fri, tilsvarende ekstra lønn eller en kombinasjon mellom de to.– For oss er det viktig å finne fleksible løsninger som passer den enkelte. Vi har seniorer som blir lenger enn de må på mange områder i virksomheten, sier HR-sjef Jan Ombudstvedt, som ser at mange velger å redusere stillingen når de passerer 62. Og med en gjennomsnittlig pensjoneringsalder på over 67 år, ser det ut som om Statsbygg gjør noe riktig.  – Seniorene er viktig for oss. Det tar tid å innarbeide gode rutiner, og disse medarbeiderne har verdifull kompetanse som er opparbeidet over lang tid. Ta Roar, han har fortsatt ansvaret for svært krevende oppgaver. Mange års erfaring gjør det lettere å se utfordringer tidlig i komplekse prosjekter og å finne gode løsninger. Samtidig ser vi at de yngre gjerne vil lære av de eldre, og at de eldre synes det er artig å ha yngre kollegaer. Aldersspredning er viktig for arbeidsmiljøet, sier Ombudstvedt.Bjordal innrømmer at han har tatt pengene, ikke ekstra ferie.– Jeg liker jo å jobbe. Men denne ekstra påskjønnelsen er et fint signal om at vi er verdsatt. I tillegg vil de ekstra fridagene kunne gi andre den fleksibiliteten de trenger for å fortsette i jobben, sier han.Konkurranse fra familienI Staten er det slik at man normalt må gå av ved fylte 70. Arbeid utover dette må behandles i tilsetningsrådet. Ombudstvedt tror at dette kan oppleves som vanskelig enkelte steder.– Men vi opplever ikke dette som et problem. Det gjelder å planlegge i god tid, sier han. Ofte er det isteden privatlivet som gjør at folk slutter.– Vi har en sterk konkurrent i familien. Ektefelle, barn og barnebarn vil ha mer tid med sine nærmeste. Og det forstår vi. Og derfor er vi åpne i forhold til stillingsbrøker. Men det aller viktigste for å få folk til å bli er å gi dem arbeidsoppgaver som føles meningsfulle. For de er her for å bidra, sier Ombudstvedt.Bjordal hadde egentlig tenkt å gi seg nå i sommer. Men et par prosjekter trengte hans kunnskap og kompetanse for å komme i land.– Jeg vil ikke bli noen sjuende far i huset. Og jeg tror jeg selv er i stand til å vurdere når jeg ikke gjør nytte for meg lenger. Foreløpig blir jeg til jul, har jeg sagt, så får vi se etter det, sier han.