Britiske seniorer

De er sterke og har penger

- Dersom noen ikke gjør jobben sin, gjelder det samme for eldre som for unge. Hvorfor skulle alder gjøre noen forskjell? Mange ledere kvier seg, men de må ikke være redde for å avslutte et ansettelsesforhold som ikke fungerer, sier Dianne Bown-Wilson i «i

Av Tora Herud, 15. mai 2013

Dianne Bown-Wilson gir et lite innblikk i den seniorpolitiske virkeligheten i UK. (Foto TH)

Dianne Bown-Wilson gir et lite innblikk i den seniorpolitiske virkeligheten i UK. (Foto TH)

Siden 2011 har ikke Storbritannia (UK) lenger noen øvre aldersgrense i arbeidslivet.- Kanskje eldre arbeidstakere skal trappe gradvis ned og ikke bare slutte brått, sier hun. De største hindringene for eldre arbeidtakere i UK mener hun er holdninger og stereotypier.- Vi ser ikke positivt på eldre. Vi liker dem ikke. Vi klapper dem på hodet som om de var hunder og ber dem sitte stille. Vi tror det er noen som trenger hjelp, at de er udugelige og ikke i stand til å klare seg selv. Dette tar fra dem styrken, selv om de er den sterkeste gruppen i britisk økonomi. Det hjelper ikke, slik noen tror, om eldre overlater jobbene sine til unge. Unge og eldre gjør ikke samme jobb. Dersom de eldre kan fortsette å jobbe er det nyttig for alle. De betaler skatt. De bidrar økonomisk til barna sine. De passer barnebarna og betaler skolepengene deres. Slik er det bare, sier Dianne Bown-Wilson.Hun mener vi må gjøre noe med bildet av eldre, ikke minst slippe eldre kvinner til på TV.- Se på skuespillerne Judy Dench (78) i siste James Bond-filmen, Skyfall, og Helen Mirren (67) i hovedrollen i filmen om Dronning Elisabeth.Planlegg senkarrieren tidligNå er pensjonsalderen i UK 60 år for kvinner og 65 år for menn. Fra 2016 vil pensjonsalderen bli 66 år for begge kjønn og justeres med levealder.- Mange kvinner baserer seg på at mannen har en god pensjon, og oppdager for sent at de ikke har lang nok opptjening. Mannen får dessuten et tillegg for kona i tilfelle hun dør først. Fordi barrierene mellom arbeid og pensjon er brutt ned, er det viktig å tenke tidlig igjennom hva du vil bruke resten av livet til. Jobber du deltid er det ergerlig å finne ut at du burde ha jobbet mer, først når det er for sent. Det er heller ikke bærekraftig å ha små barn og være i full fres på jobben samtidig. Vi må sørge for at flere kvinner jobber fulltid og lenger. For å få det til må arbeidsgiverne bruke mer krefter på kvinnene etter at småbarnsperioden er over, sier Bown-Wilson.Nyttig med veiledningHun jobber som konsulent og gir råd og veiledning til mennesker i senkarrieren.- Mange vet ikke hvor nyttig det er før de har prøvd. De som kommer til meg er vanlige mennesker, men det er ofte dem som vil starte noe selv. En problemstilling kan være at ektefellen ikke er enig i det vedkommende ønsker å begynne med. Men, noen vil mer enn å spille golf. Vi vil gjerne se at folk gjør noe nytt også i siste delen av livet. Til det trengs mye mer informasjon og gode rollemodeller.Hun minner om at UK er inne i en resesjon og ikke har ingen goder å tilby eldre som motivasjon til å fortsette i arbeidslivet.- Ingen gjør noe spesielt nå. Og selv om aldersdiskriminering er forbudt, er det nok mange som forskjellsbehandler unge og eldre likevel. Noen sier til meg «Jeg vil ikke havne på skraphaugen», og det er trist når de føler det slik. Vi trenger at folk står opp om morgenen og føler seg nyttige, sier hun.Dianne Bown-Wilson mener det er fire måter å takle den siste delen av arbeidslivet på, og som hun beskriver med ordene: strive, stick, switch eller slow down. Oversatt til norsk: fortsette å klatre, bli hvor de er fordi de liker seg og utvikler seg, skifte jobb eller slappe av.Dianne Bown-Wilsonhar en doktorgrad i atferdspsykologi med vekt på aldring i arbeidslivet. Hun er en av to eiere av – og toppleder i interesseorganisasjonen «in my prime» i Oxford, som blant annet driver med konsulentvirksomhet overfor enkeltpersoner og bedrifter.https://www.inmyprime.co.uk/