Karriereomstilling

De fleste mulige jobbene finner du ikke på Finn.no

Det er bortkastet tid å bruke alle kreftene på å lete etter ny jobb der, mener Finn Roger Bråthen, seniorkonsulent i Din Utvikling Consulting.

Av Tora Herud, 5. oktober 2016

Slik møttes de jevnlig

Slik møttes de jevnlig

Din Utvikling er et av de store selskapene som driver jobbsøkerkurs og individuell oppfølging av jobbsøkere på oppdrag fra Nav. Selskapet er delt i to, og den andre delen, Din utvikling Consulting, har oppdragsgivere i privatmarkedet som for eksempel omstiller og/eller må nedbemanne.- Det kan være at de har for mange ansatte eller det kan være konflikter. Arbeidsgiver hjelper dem som blir overtallige ved å kjøpe tjenester hos oss. Akkurat nå jobber jeg med ansatte i et selskap i Ålesund som må nedbemanne, der mange av de ansatte har jobbet der i 25-30 år, sier han. Kartlegging og bevisstgjøring er en viktig del av arbeidet.Lett å falle utenfor- Arbeidslivet er gigantisk, og jeg bruker all min tid i det skjulte arbeidsmarkedet, der de ledige stillingene som ikke lyses ut på Finn.no, befinner seg. Dette utgjør kanskje 80 prosent av alle ledige stillinger. Det er viktig å tørre og ta kontakt med arbeidslivet og by på seg selv. Søker du en stilling på Finn.no er det kanskje 200-300 andre søkere på den samme jobben. Er du over 45 år eller har et utenlandsk navn, faller du fort utenfor, sier han.Det samme mener han gjelder når arbeidsgivere bruker elektroniske rekrutteringsløsninger, der søkerne må legge inn CV og andre opplysninger om seg selv.- De første opplysningene er gjerne navn, alder, nåværende stilling og utdanning. Og det er fort gjort for den som har mange søkere og stoppe etter å lest denne informasjonen, mener han.Dan Inge Rolland måtte først finne retningen  Hva får de med deg på laget?Din Utvikling Consulting tar først og fremst imot bedriftskunder, men en og annen enkeltperson slipper også inn når de ringer og spør etter time hos karriereveileder. Hva er så rådet til dem som får beskjed om at jobben vil bli borte?- Mitt råd er at du kommer deg ut fortest mulig. Men noen tar ikke det som kommer til å skje inn over seg, og venter for lenge. Det kan handle om sorg over å miste gode kolleger, eller at de kanskje er bekymret for hvordan det skal gå med mennesker de har jobbet for, sier Finn Roger Bråthen.I tillegg til CV og annet presentasjonsmateriell, må den som søker jobb tørre å ta kontakt i uoffisielle kanaler og ta vare på nettverket sitt.- Oppsøker du en bedrift du kan tenke deg å jobbe i, er det ikke sikkert at de har en pågående søkeprosess. Derfor kan uformelle nettverksmøter for å snakke fag, være en begynnelse. Kommer du så langt at du finner en ledig jobb, skal du overbevise med hvordan det kan bli å få nettopp deg med på laget, sier han.