Ny direktør

De fleste seniorer ønsker å delta

- Etter første møtet med arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er mitt inntrykk at vi har full politisk oppbakking i forhold til samfunnsoppdraget vårt. Nemlig å være et kompetansesenter for myndighetene, partene i arbeidslivet og ulike forskningsmiljøer, sier

Av Tora Herud, 26. august 2010

Kari Østerud er opptatt av dem SSP kan samarbeide med. (Foto TH)

Kari Østerud er opptatt av dem SSP kan samarbeide med. (Foto TH)

Østerud ble av arbeidsministeren nylig ønsket velkommen som ny direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP). Der oppmerksomheten i det daglige arbeidet er konsentrert om hvordan myndighetene og arbeidslivet kan styrke seniorers mulighet til å fortsette i arbeidslivet lengst mulig, dersom de kan og ønsker det.- Folk lever lenger og har bedre helse enn noen gang. Det er en viktig årsak til at seniorene også skal kunne delta i samfunnet lenger. En jente født i dag kan regne med å bli 100 år gammel. Vi har ikke råd til at folk pensjonerer seg tidlig. Derfor må det være attraktivt både for seniorene selv, den enkelte virksomhet og for samfunnet, at seniorene jobber lenger, sier Kari Østerud.Utfordringen for NorgeBare Island, Japan og av og til Sverige har kunnet konkurrere med Norge om verdens høyeste gjennomsnittlige pensjoneringsalder.- Norge har kanskje et bedre utgangspunkt for å lykkes med det seniorpolitiske arbeidet, men det er i hvert fall et uttrykt ønske om å øke den gjennomsnittlige pensjoneringsalderen i de fleste land i Europa. En utfordring for Norge er at vi har høy velstand, og at fritid, reiser og det å dyrke seg selv, er viktig for mange. Det betyr at jobben må være interessant og givende, men også at den enkelte må få mulighet til å gi av seg selv. Er den det, gir den overskudd til de andre tingene.Kompliserte framtidsbilderDet at mange lever lenger, øker behovet for bemanning i pleie- og omsorgssektoren, hører vi. Eller vi leser at flere lærere går ut av yrket enn det som kommer inn. Samtidig vet vi at yrkesgruppene det her er snakk om er hyppige brukere av tidligpensjoneringsordningene.- Sammenhengene kan være komplekse, og det krever at vi forstår tall og framtidsbilder. Det er litt ubehagelig å tenke på at noe kan bli vanskelig. Derfor er det viktig at vi får mer kompetanse om dette og at vi får diskutert det med partene i arbeidslivet. Flere enn oss må oppleve at dette er viktig.Flere samarbeidspartnere- NAV er også en viktig samarbeidspartner for oss. De ansatte ved arbeidslivssentrene, som arbeider som rådgivere mot virksomheter og bedrifter, kan påvirke beslutningstakere i virksomhetene til hvordan det seniorpolitiske arbeidet skal utføres. NAV har mange utfordringer, men kanskje vi kan være ressurs og positiv bidragsyter og bidra med informasjon og kompetanseheving. God seniorpolitikk er svært viktig i HR-arbeidet. Det handler om å holde folk i gang, og de fleste ønsker å delta, sier Kari Østerud.