Tidlig och sen pensionering

De fleste som arbeider lenge gjør det fordi de har lyst

En ny, svensk rapport viser at de fleste som arbeider lenge (etter 65 år) gjør det frivillig og sjelden fordi de er nødt av økonomiske årsaker.

Av Linda Hauge, 11. desember 2020

Personer med høy utdanning, god helse og en jobb de er engasjerte i jobber lenger. (Foto: iStock)

Den svenske undersøkelsen har spurt personer som har gått av med alderspensjon både før og etter 65 år om ulike motiv for å gå av eller fortsette å jobbe.

De fleste av de som har valgt å fortsette i jobb etter 65 år oppgir positive grunner for å fortsette som at de har høyt engasjement for jobben. Mange har også blitt oppmuntret av arbeidsgiver eller kolleger til å fortsette. Mange reduserer arbeidstiden etter 65 år.

De som valgte å slutte i jobb tidlig, oppgir også positive motiver for dette – de foretrakk mer fritid og tid til sosiale aktiviteter framfor å jobbe.

Økonomiske motiver

Økonomiske motiver er mindre avgjørende enn faktorer i arbeidslivet eller i fritidssfæren. Et spørsmål respondentene fikk var hva de ville gjort om de vant en stor gevinst i lotteri. Kun 20 prosent svarte at de ville slutte å arbeide, noe som tyder på at de som fortsetter gjør det av andre grunner enn økonomiske.

Det er likevel en del variasjoner mellom ulike sosioøkonomiske grupper.

Personer med høy utdanning, god helse og en jobb de er engasjerte i jobber lenger. Høy inntekt gjør både at folk slutter tidligere og senere. Det er flere menn enn kvinner som jobber lenge og en høyere andel blant selvstendig næringsdrivende.

Selv om pensjonsbeslutningen er frivillig for de fleste er stressende arbeid og dårlig helse faktorer som påvirker pensjonsbeslutningen for mange. Det gjelder for eksempel jobber som innebærer kontakt med kunder, klienter, pasienter ol. Noen har også opplevd press fra arbeidsgiver om å gå av.

Dette er i tråd med det vi vet også gjelder her i Norge. For at flere skal kunne og ville jobbe lenger, er det avgjørende å kontinuerlig jobbe med arbeidsmiljøet og kompetanseutvikling gjennom hele arbeidslivet. Det kan også se ut til at muligheten til å redusere arbeidstiden de siste årene kan føre til at flere vil fortsette lenger.

Les mer på ISF sine sider

Fakta

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har i uppdrag att stärka rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. ISF är en myndighet under regeringen och vi rapporterar till Socialdepartementet.