Nyttårstalen

De som kan redde velferdsstaten er allerede født

Statsministeren sa i sin nyttårstale at Norge trenger flere barn!

Av admin_senior, 15. januar 2019

Kari Østerud

Kari Østerud

Kronikk i Dagsavisen 15. januar 2019

Hennes bekymring er at lave fødselstall betyr at færre unge arbeidstagere skal bære en stadig tyngre velferdsstat. Den gode nyheten er imidlertid at mange av dem som kan redde velferdsstaten er allerede født. Hvis statsministeren vil, kan hun få flere av dem som i dag går ut av arbeidslivet til å jobbe lenger før de går av med pensjon. Hun kan begynne nå med en ny seniorstrategi for statens egne ansatte.

Regjeringen kan selv gå foran med en fornyet og offensiv seniorstrategi i den statlige arbeidsgiverpolitikken. Forskning viser at arbeidsmiljø og hvordan du har det på jobben kan ha avgjørende betydning for valget om å jobbe lenger.

38 prosent jobber

En raskere løsning enn flere babyer er å adressere at kun 38 prosent av landets 65-åringer er i lønnet arbeid. I tillegg er noen få prosenter selvstendig næringsdrivende. Godt over halvparten av alle 65-åringer i Norge er altså pensjonister. Vi går kanskje rundt og tror at vi jobber lenger enn vi egentlig gjør i Norge?

14 OECD-land har høyere sysselsetting mellom 65 og 69 år enn vi har. Potensialet for økt sysselsetting er enormt. Vi snakker altså om veldig mange mennesker mellom 60 og 70 år som kunne ha bidratt med å «redde velferdsstaten» allerede fra i morgen den dag. Det er vel både enklere og billigere enn å vente på at nye mennesker skal bli født, studere, og komme i produktivt arbeid?

40 mrd kr i året

30 organisasjoner i arbeidslivet, inkludert LO, NHO, YS, KS og Spekter står bak Senter for seniorpolitikk. Vi er et kompetansesenter som selv er 50-årsjubilant i år. Våre analyser viser at dersom vi greier å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen i Norge med ett år, betyr det en samfunnsøkonomisk gevinst på 40 milliarder kroner i året. Hvorfor snakker ikke statsministeren om det?

Avgangsalderen i Norge har økt jevnt og trutt siden 2001, men det er fullt mulig å få til en ytterligere økning i avgangsalderen. Det forutsetter forsterket og fornyet innsats på flere fronter, også innen statens arbeidsgiverpolitikk for egne ansatte.

Endringer og tilpasninger i pensjonssystemene og andre lover kan bidra til å øke avgangsalderen. Men, det er på tide at vi anerkjenner at andre faktorer enn de økonomiske også har stor betydning for hvilke valg folk gjør i livet sitt. Her kan regjeringen velge å vise vei i den statlige arbeidsgiverpolitikken.

Les mer i rapport om offentlig tjenestepensjon