Ny IA-avtale

Delmål 3 forlenges og økes

- Det er gledelig at vi har fått en ny IA-avtale og at delmål 3 videreføres, sier direktør Åsmund Lunde i Senter for seniorpolitikk (SSP). Det nye målet blir å øke den forventede pensjoneringsalderen blant personer over 50 år fra 64 år til 64,5 år.

Av Tora Herud, 24. februar 2010

Myndighetene og partene i arbeidslivet etter undertegning av den nye avtalen. (Foto AD)

Myndighetene og partene i arbeidslivet etter undertegning av den nye avtalen. (Foto AD)

Delmål 3 i forrige IA-avtale er oppnådd, og delmål 3 skal videreføres med at den forventede pensjoneringsalderen skal økes med ytterligere seks måneder. Det sa statsminister Jens Stoltenberg på pressekonferansen om IA-avtalen onsdag. Målet i den forrige IA-avtalen var å øke den forventede pensjoneringsalderen for personer over 50 år med minimum 6 måneder for perioden 2001 – 2009, fra 63,5 år til 64 år. Det lønner segI årene som kommer øker antallet eldre i forhold til antall unge. Det gjelder både i Norge og resten av Europa. – Derfor er den norske velferdsstaten avhengig av at flere fortsetter lenger i jobb. Det handler om forholdet mellom antallet i arbeid og antallet utenfor arbeidslivet, sier Åsmund Lunde. Han er glad for at delmål 3 i forrige IA-avtale ble oppnådd.- Vi nådde det forrige målet. Dersom pensjoneringstidspunktet utsettes med ytterligere 6 måneder, utgjør det 40.000 årsverk og en innsparing på 20 millioner kroner i året. Det er like mye som det koster å drive alle landets barnehager, fortsetter Lunde. Nå ser han fram til hva regjeringen og partene i arbeidslivet kommer fram til når det gjelder utdypningen av seniorpolitikken.Den nye IA-avtalen:Gjelder fra 1. mars 2010 til 31. desember 2013. De tre delmålene i dagens avtale videreføres: Redusert sykefravær med 20 prosent i forhold til nivået i 2. kvartal 2001, økt sysselsettingen for personer med redusert funksjonsevne og 6 måneders lengre yrkesaktivitet for seniorer i forhold til 2009. Det settes mål på virksomhetsnivå knyttet til delmålene i avtalen. Det skal avholdes to møter i året i den enkelte virksomhet som kun har IA på dagsorden. Partene og myndighetene skal rapportere om innsats og resultater til Arbeids- og pensjonspolitisk råd to ganger i året.  Det settes ned en egen oppfølgingsgruppe og en faggruppe under Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd for å sikre bedre oppfølging. Det samlede nivået på de økonomiske virkemidlene i dagens IA-avtale videreføres. Ordningen med utvidet egenmelding i IA-virksomheter videreføres.  Regjeringen vil ikke foreslå endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden med mindre partene er enige om dette.Les også: Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen. (24. februar 2010)Ringnes holder på ansatteEtter pressekonferansen besøkte statsministeren og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm Ringnes Bryggeri på Gjelleråsen utenfor Oslo. Ringnes har 1500 ansatte og produserer blant annet øl og mineralvann.- Vi oppfordrer alle våre ansatte til å stå lengst mulig i jobb og har hatt en fin utvikling. Færre benytter nå AFP-ordningen enn tidligere. I krevende jobber med tungt fysisk arbeid kan det for eksempel være aktuelt med tilrettelegging, sier kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes Bryggeri.Bildet viser: Myndighetene og partene i arbeidslivet etter undertegning av den nye avtalen. Fra venstre: Rigmor Aasrud, FAD, Vibeke Madsen, HSH, Lars Haukaas, Spekter, Sigrun Vågeng, KS, John G. Bernander, NHO, Hanne Bjurstrøm, AD, Roar Flåthen, LO, Tore Eugen Kvalheim, YS, Knut Aarbakke, Akademikerne og Anders Folkestad, UNIO. (Foto AD).Les mer om: Tidligere – og ny IA-avtale