Nav og SSP

– Delmål 3 i IA-avtalen kan bli en suksess, sier SSP-direktør Kari Østerud

Hun roste samarbeidet med Nav om delmål 3 i IA-avtalen, da hun og Nav-direktør Sigrun Vågeng møttes i forrige uke. SSP opplever god oppslutning om nettverkskonferanser og nettverkssamlinger.

Av Tora Herud, 6. september 2017

Fra venstre Sonja Skinnarland

Fra venstre Sonja Skinnarland, seksjonssjef i Nav, Kjell Hugvik, tjenestedirektør i Nav, Sigrun Vågeng, Nav-direktør, Kari Østerud, SSP-direktør, Jorunn Søby, seniorrådgiver i Nav og Roger Moen, fagsjef i SSP. (Foto Tora Herud)

Nav og SSP har en samarbeidsavtale som gjelder for perioden 30. april 2014 til 31. desember 2018. Formålet med avtalen er at NAV og SSP skal bistå partene i arbeidslivet slik at de kan styrke sine forutsetninger for å nå IA-avtalens delmål 3 i avtaleperioden.

Det daglige arbeidet ivaretas av seksjonssjef Sonja Skinnarland og seniorrådgiver Jorunn Søby i Nav og fagsjef Roger Moen og seniorrådgiver Linda hauge i SSP.

– Vi prøver å dekke det som er de faglige utfordringene knyttet til delmål 3 ute i virksomhetene og gjøre flere tryggere på å jobbe med dette, sa Roger Moen.

Kari Østerud mener utfordringene i arbeidet er holdninger og myter knyttet til hvem disse seniorene er.

– Rådgiverne ved arbeidslivssentrene møter jo dette når de er ute. Og da har vi blant annet en enkel Seniorpolitisk veileder som kan være til god nytte. Det er viktig å ta beslutninger basert på fakta, sa hun.

Sigrun Vågeng synes vi har snakket for lite om rettigheter og plikter, uavhengig av alder, dersom vi vil være med videre.

– Når rådgiverne på IA-avtalen går ut, må de kunne veilede på alle delmålene. Det er alarmerende tall for ungdom, så vi må sette inn støtet der. Det er et stort tap for de unge som ikke kommer i arbeid, men også for samfunnet, sa hun.

Vågeng var også opptatt av at en del bedrifter drar alderskortet ved omstilling, og minnet om at det er viktig å tenke gjennom alderssammensetningen i bedriften.

Fakta

IA-avtalens delmål 3 lyder slik: Yrkesaktiviteten etter fylte 50 år forlenges med 12 måneder. Med det menes en økning sammenliknet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).