Synliggjør eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.

IA-avtalen:

- Delmål 3 må få mer oppmerksomhet

- Vi er svært godt fornøyd med at den forventede pensjonsalderen blant personer over 50 år er økt med et halvt år og at delmål 3 i IA-avtalen dermed er oppnådd, sier seniorrådgiver Roger Moen i Senter for seniorpolitikk (SSP). Avtalen om et inkluderende arbeidsliv er nettopp evaluert av SINTEF i Trondheim.

Av Tora Herud, 03.07.2009 12:01

- Delmål 3 må få mer oppmerksomhet
Seniorrådgiver Roger Moen. (Foto TH)

- Det er først og fremst gledelig at delmål 3 i IA-avtalen er nådd. Dette innebærer at det har skjedd endringer i folks oppfatninger og holdninger til eldre arbeidstakere og arbeid, og at det er mer positive forventninger til å fortsette lengre i arbeidslivet. Det er også gledelig at arbeidslivssentrene får så positive tilbakemeldinger, sier Roger Moen.