Pensjonering

Delvis AFP kan være aktuelt

- Noen ønsker mer fri, andre vil fritas for nattevaktene. Kostnadene ligger i at det må komme annet personale inn for å dekke opp dette, det er ikke snakk om å få kompensasjon for de tapte ubekvemstilleggene, sier sykepleier Norunn Holsen (53) i akuttmott

Av admin_senior, 14. januar 2009

Norunn Holsen er tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i akuttmottaket, og arbeider i full stilling, noe som innebærer både dag-, ettermiddags-, kvelds- og nattevakter. Hun synes en samtale hun hadde med forsikringsselskapet KLP var oppklarende i forhold til spørsmål hun hadde hatt om pensjonering.- Jeg fikk blant annet informasjon om hva delvis AFP innebærer, noe som viser seg å kunne være veldig gunstig for meg når den tiden kommer. Delvis AFP og delvis jobb ville gitt meg nesten full inntekst, sier Holsen. Hun mener utviklingssamtalen ved fylte 55 år bør kombineres med informasjon om pensjonsordningene, slik at folk kan forberede seg i god tid.Skiftet yrke Holsen har tatt utradisjonelle valg før. Da hun var 39 år og ungene begynte å bli store, de var 15, 16 og 18 år gamle, bestemte hun seg for å ta ny utdanning.- Jeg hadde kontorfaglig bakgrunn og jobbet i resepsjonen på sykehuset. Men jeg hadde lyst til å utvikle meg og ta mer ansvar. Det er fullt mulig. En må jo tørre litt, jeg tror det er noe med settingen en er i. Hvis du føler at du ikke kommer videre der du er, er det bare deg selv som kan gjøre noe med det, sier Norunn Holsen. Som nyutdannet sykepleier arbeidet hun først tre år på gastrokirurgisk avdeling, deretter begynte hun etter litt nøling på ”Akutten” og trives godt. I helsevesenet er det ingen selvfølge at de ansatte jobber i full stilling, selv om det ifølge Holsen er flere enn før. Utbredt bruk av deltidsansatte bidrar til å fylle opp vaktlistene for å få disse til å gå opp.- Alle burde vært ansatt i full stilling og heller søkt permisjon dersom de ønsket å jobbe mindre. Det ville gjort vaktbelastningen mer synlig, sier hun.Seniorpolitiske tiltak – Seniorene må få større innflytelse på egen arbeidssituasjon. Det varierer fra ansatt til ansatt hva som betyr mest for om en person ønsker å fortsette i jobb eller gå av med pensjon. Noen ønsker å kunne bestemme selv når på året de vil ta ferien sin, for eksempel når reiser er billige. Kanskje de kunne fått en kompensasjon for ikke å ta ferie når alle med skolebarn har ferie? Mange ansatte er veldig glad i den ekstra ferieuken de får når de fyller 60 år, og som de selv kan bestemme når på året de vil ta, sier hun. Ved SiV har det vært snakk om å opprette en vikarpool.- Med en vikarpool blir det lettere å hente inn vikarer og legge til rette for seniorer. Slik tilrettelegging bør kunne være til glede for både ansatte og arbeidsgiver, men jeg tror det aller viktigste er at arbeidstakerne får mer innflytelse over egen arbeidsdag. Det er nødvendig å se på vaktordninger med helt nye øyne. Problemet er at ingen vakter forsvinner, derfor vil det koste noe å få andre til å ta de vaktene seniorene ikke ønsker. Hvis ikke blir det en merbelastning og et irritasjonsmoment for de andre, sier Norunn Holsen.  Les også: Jogger for å orke jobben