Særaldersgrenser

Delvis seier i lagmannsretten

Ferjeselskapet Nye Kystlinks oppsigelse av den 62-år gamle forpleiningsassistenten Solveig Aarland i september 2007, er av Agder Lagmannsrett kjent ugyldig, mens oppsigelsen av den 63-år gamle skipselektrikeren Arne Eikhaugen ble kjent gyldig.

Av Tora Herud, 30. juni 2009

Arne Eikhaugen og Solveig Aarland. (Foto TH)

Arne Eikhaugen og Solveig Aarland. (Foto TH)

– Men det er dessverre fortsatt uavklart om stillingsvernet for sjøfolk opphører ved fylte 62 år, sier sjøfolkenes advokat Erik Råd Herlofsen, partner i advokatfirmaet Ræder i Oslo. Agder Lagmannsrett behandlet i beg