Arbeidsmarkedet

Den ene fikk fast jobb, den andre tar tiden til hjelp

De går sammen, men har likevel ulik kurs mot seniorlivet: Ektemannen Daniel fikk så vidt en fast jobb, mens Tine har erfaring fra  midlertidige jobber og må vente på den første faste jobben.

Av Ulf Peter Hellstrøm, 4. mai 2016

Tine Lillemoen Asklund og Daniel Walter på vei i Bærum. Den ene med fast jobb

Tine Lillemoen Asklund og Daniel Walter på vei i Bærum. Den ene med fast jobb

Ingen tvil: Den faste jobben har vært redningen for oss, sier Daniel Walter (36) og Tine Lillemoen Asklund (41), tobarnsforeldre i Bærum med ulik vei gjennom arbeidslivet.- Men en midlertidig jobb er kanskje bedre enn ingen jobb?- Det er klart. Selv en utrygg jobb vil som oftest være bedre enn å gå veien til Nav og stille seg i køen av arbeidsledige, sier Daniel.Fast jobb er måletDe to håper på fast jobb også for Tine ved en senere korsvei. Det er en fast jobb som ofte gir bedre pensjon og en mer forutsigbar økonomi på veien mot seniortilværelsen, mener begge. Striden om faste og midlertidige jobber bidrar fortsatt til at de underliggende spenningene mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene kommer til overflaten. Forslaget om en liberalisering førte til sterke reaksjoner i blant annet LO. Selv politiske streiker ble satt ut i livet for å protestere mot forslaget.Sterk kritikerDaniel Walter er medlem av fagforbundet Handel og Kontor, der forbundsleder Trine Lise Sundnes har vært blant de sterke kritikerne av Regjeringens liberalisering av adgangen til å bruke midlertidige jobber.- Vi vil ha et arbeidsliv der faste jobber ikke fortrenges av midlertidige kontrakter, sier Sundnes til seniorpolitikk.no.- Er det bedre med midlertidige jobber enn ingen nye faste jobber?- Du finner neppe noen som er enige i at det er bedre å gå ledig enn å ha jobb. Men det finnes svært få, om noen holdepunkter i forskning, undersøkelser eller erfaringer som viser at det blir flere jobber med en generell adgang til midlertidige ansettelser, sier Sundnes.- OECD advarte mot lovendringen som regjeringen fikk gjennomslag for i fjor. Vi mener det hadde vært lurt å lytte til advarselen. Erfaringene fra andre land var den at det ble flere midlertidige ansettelser og færre faste ansettelser som følge av lettere adgang til midlertidige ansettelser, sier lederen i Handel og Kontor.MotpartenHeller ikke sjefen for organisasjonen Virke, administrerende direktør Vibeke Madsen, er uenig i dette overordnede målet. Men hun legger vekt på at mange bedrifter i disse usikre økonomiske tidene heller gjør midlertidige ansettelser enn å ansette arbeidssøkere på fast basis. Det bekrefter også en undersøkelse som Virke nylig la fram.Madsen minner også om at omstillingskraften i næringslivet må økes.- Det er grunnen til at Virke har jobbet så hardt for å modernisere arbeidsmiljøloven. Vi ser at de nye reglene har gitt muligheter til noen som ellers hadde gått arbeidsledig, sier Madsen.- Er alternativet til en midlertidig jobb egentlig at bedriftene ganske ofte ikke tilbyr jobb i det hele tatt?- I år har vi spurt våre medlemmer om akkurat dette, og svaret vi får er tydelig. 9 av 10 av bedriftene som har brukt den nye regelen, sier at alternativet ville vært å ikke ansette noen i det hele tatt. Det betyr at den økte fleksibiliteten gir mennesker som ellers ikke ville kommet seg inn i arbeidslivet, en mulighet til å skaffe seg verdifull erfaring. Nå som arbeidsledigheten stiger, er det ekstra viktig, sier Madsen.Vil ha flere i jobbEn vesentlig begrunnelse for Regjeringen til å utvide adgangen til midlertidige ansettelser i inntil 12 måneder er målet om en økt sysselsetting. Det vil være viktig under omstillingen av økonomien i årene framover, særlig hvis olje- og gassektoren spiller en noe mindre rolle.Professor Karen Modesta Olsen ved institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen minner om at det fortsatt knytter seg usikkerhet til hvordan økt bruk av midlertidige jobber vil virke i arbeidslivet.- Ser du tegn til at sysselsettingen øker som en følge av liberaliseringen av ordningen med midlertidige jobber?- Det er fortsatt for tidlig å si, svarer professoren.Virkes administrerende direktør Vibeke Madsen sier det samme.- De nye reglene har ikke fått virke lenge nok til at vi har fått se effekten ennå, og fortsatt ser det ut til at få av bedrifter har tatt dem i bruk, sier Madsen. Hun minner om at Arbeids- og sosialdepartementet har bedt forskningsstiftelsen Fafo om en evaluering av hvordan lovendringene virker.Flere midlertidigeProfessor Olsen tror ikke at det blir færre midlertidige jobber i norsk arbeidsliv i årene framover, snarere tvert imot.- Det ligger i kortene at en økt adgang til å benytte midlertidige jobber vil føre til at bedriftene bruker denne kanalen i økt grad, særlig når de økonomiske tidene er mer usikre, sier Olsen.Reddet av OBOSEkteparet Tine og Daniel mener at den faste jobben for Daniel, som er tysk innvandrer, i OBOS langt på vei reddet dem økonomisk.Tine hadde vikariater ved Universitetet i Oslo. Hun ble gravid med den eldste sønnen Bjørn, som nå er syv år. Han fikk diagnosen autisme. Sønnens helsetilstand har neppe gjort det lettere for Tine å komme seg inn i en fast jobb i arbeidslivet igjen.- Regner du nå med at du har falt ut av arbeidslivet for godt?- Nei, det håper jeg ikke! Jeg deltar på Navs kvalifiseringsprogram for å lette tilbakekomsten til arbeidslivet. Målet er en dag å få en fast stilling. Men nå har vi to små gutter som krever sitt. Bjørns autisme er uforutsigbar og bidrar til en følelsesmessig belastning for oss alle. Vi får ta tiden til hjelp, sier Tine.

Fakta

En vesentlig begrunnelse for Regjeringen til å utvide adgangen til midlertidige ansettelser i inntil 12 måneder, er målet om en økt sysselsetting.