5 spørsmål om seniorpolitikk

Den enkelte må vurdere betingelsene

Anniken Hauglie (42), byråd for kunnskap og utdanning (H) i Oslo har ansvaret for 171 skoler, 85.000 elever og mellom 10.000 og 11.000 lærere. 40 prosent av elevene har et annet morsmål enn norsk. Det går rundt 36.000 barn i 788 barnehager (kommunale og private) i Oslo og som til sammen har 11.000 ansatte.

Av Tora herud, 30. april 2014

Anniken Hauglie. (Foto Scanpix)

Anniken Hauglie. (Foto Scanpix)

– Mange lærere går i årene som kommer av med pensjon. Behovet for nye lærere vil øke kraftig. Hva gjør Oslo kommune for å holde på lærerne en stund til, slik IA-avtalens delmål 3 legger opp til