Forskeren i sommer

den enkeltes valg er viktigst.

- Hvis man ikke blir verdsatt på jobben, blir det kanskje ikke så lett å bli pensjonist heller? Det kommer jeg til å se nærmere på, sier forsker Per Erik Solem ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Få, om noen, kjenner

Av seniorpolitikk, 26. juni 2008

Etter nesten 40 år er Solems liste over publisert forskning lang. Nå ser han på endringer i lederes oppfatning av seniorers arbeidskraft. Det gjør han på bakgrunn av funnene i Senter for seniorpolitikks årlige undersøkelse ”Seniorpolitisk barometer” gjennomført av Synnovate i tiden 2003 til 2007. – Funnene viser at arbeidsgivere er mer interessert i eldre arbeidskraft nå enn for fem år siden, men også mer interessert i arbeidskraft generelt. De ser dessuten mer positivt på eldres arbeidsevne enn før. Spørsmålet er hvor lenge det varer, og om interessen holder seg dersom behovet for arbeidskraft reduseres, sier han.-Må kunne velge.Per Erik Solem mener ikke at eldre arbeidstakere skal jobbe lengst mulig, men at den enkelte skal ha mulighet til å velge.- Arbeidsmarkedet kan være årsak til den økte interessen for eldre. Men den kan føre til at flere ledere får erfaring med å ansette eldre arbeidstakere, og det igjen kan føre til mer positive oppfatninger. Arbeid skal ikke tilpasses alder, men individer. Lederne må stimulere den enkelte til å ta videre opplæring og delta i omstillinger i virksomhetene, sier han.Arbeidsmiljøloven forbyr diskriminering på grunn av alder, men Solems funn viser at det er omtrent like mange som mener at det skjer nå, som i 2003.- Er det aldersdiskriminering når unge med mer utdanning får høyere lønn enn eldre med lang erfaring?- Det kan det være, men lønnssystemet er blitt mer fleksibelt og mindre avhengig av ansiennitet. Markedet bestemmer mer og nyansatte kan få høyere lønn enn seniorer i tilsvarende stillinger. Seniorene føler seg forbigått og mindre verdsatt når nye kommer inn og får mer. Det svekker inspirasjonen og arbeidslysten. Arbeidsgiver signaliserer at du er mindre verdt. Penger er et verdimål, sier Solem.- Ha variasjon i livet.Selv er han en nøktern person og mener de virkelige verdiene i livet er noe annet enn penger. Senere denne dagen er han lærer for en gruppe som driver tai chi. Det har han holdt på med i 17 år. Og så er han bestefar.- Det er viktig å holde seg i form og gjøre noe man synes er morsomt, ha variasjon i livet og like det man holder på med. Jeg liker ikke programinnslag som i Puls på NRK1, som forteller at vi skal trimme oss yngre. De skremmer folk med alder. Kari Gjesteby sier at hun trimmer for å bli eldre, det lyder bedre. Å være i aktivitet motvirker svekkelse av hodet også, sier Solem.Han studerte psykologi og hadde praksis ved Norsk gerontologisk institutt, senere en del av NOVA, da han i 1969 fikk gryende interesse for seniorenes ve og vel i arbeidslivet og som pensjonister. I samme hus som instituttet var Fellesutvalget for forberedelse til pensjonsalderen nettopp opprettet. Det ble forløperen til Senter for seniorpolitikk (SSP). Han representerte Han representerte Norsk gerontologisk institutt og NOVA i SSPs styre i flere perioder fra 1970-tallet og fram til i sommer. – Det er med årene kommet til mange flere organisasjoner, og det er naturlig at styrerepresentasjonen skiftes på, sier Per Erik Solem.Som forsker mener han at vi aldri får nok viten, og det er mange utfordringer.- Både verden og arbeidslivet forandrer seg. Det er fortsatt viktig å få vite mer om hvordan folk kan kombinere arbeid og pensjon. Holdningene til eldre og til død er en utfordring. Det er viktig at vi kan snakke om aldring, alderdom og død. Det er ubehagelig, men jeg mener vi kan tåle litt mer av det ubehaget. Arbeidsmarkedet er bra nå, men mye er usikkert. Klimaet endrer seg. Oljeprisene er høye. Det er mye som kan kreve store omstillinger i samfunnet i årene som kommer, sier Per Erik Solem. Så henter han sykkelen og tråkker i vei til nye gjøremål. Sola varmer. Parken er grønn og ferien nærmer seg.