70-årsgrensen

Det blir ingen endring

Stadig flere ønsker å jobbe etter fylte 70 år. Den nye pensjonsreformen åpner dessuten for opptjening av pensjonspoeng inntil fylte 75 år. Men Lagtinget vedtok 10. juni å beholde 70-årsregelen i Arbeidsmiljøloven, ifølge Vi over 60.

Av Tora Herud, 2. oktober 2009

Vi Over 60 i oktober.

Vi Over 60 i oktober.

”Politikerne lot seg villede. De konkluderte i Lagtinget 10. juni 2009 med at arbeidstakere over 70 år fortsatt ikke skal ha et alminnelig stillingsvern som andre arbeidstakere”, skriver Erik Råd Herlofsen, partner i advokatfirmaet Ræder, i Vi over 60s oktobernummer. Videre skriver han: ”Det er trist å konstatere at våre politikere tar så lett på en alvorlig urett som begås i disse dager og at seniorpolitikk egner seg best for festtalene. …For ordens skyld bør vi nevne at Fremskrittspartiets medlemmer stemte for å oppheve 70-årsgrensen. Representantene for Høyre, KrF og Venstre stemte for å øke grensen til 72 år. Siden regjeringspartienes representanter var i flertall, ble departementets forslag vedtatt”.