Yrkesdeltakelse

Det er 55-åringenes framtid vi snakker om

Vi lever lenger, derfor bør vi også kunne jobbe lenger, mener regjeringen, som beskriver strategien sin i rapporten «Flere år – flere muligheter».

Av Tora Herud, 4. mars 2016

Thor Kleppen Sættem

Thor Kleppen Sættem

– Vi skal sørge for at eldre får delta, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie, da rapporten ble lagt fram torsdag. Han kaller det «det grå skiftet» og vil endre holdningene til det å bli eldre fra noe som ramme