Barnehage

Det er en stor glede å jobbe med barn

- Jeg har vært mye hjemme og må fortsette å jobbe til jeg fyller 67 år før jeg kan gå av med pensjon, sier Sissel Hellevik (66), assistent i Kidsa Inndalen barnehage.

Av seniorpolitikk, 24. mai 2017

Sissel Hellevik (t.v.) og Anne Gina Hægland i i Kidsa Inndalken barnehage i Bergen. (Foto Tora Herud)

Sissel Hellevik (t.v.) og Anne Gina Hægland i i Kidsa Inndalken barnehage i Bergen. (Foto Tora Herud)

– Jeg begynte med å jobbe på trygdekontor, men var så hjemmeværende i 19 år. Deretter begynte jeg å jobbe i barnepark 20 timer per uke, men det ble ingen pensjon av det. Denne jobben fikk jeg blant 20 søkere i 20