Aldersgrenser

det er en tid for alt

- Hva kan min erfaring brukes til ut året og kanskje fram til neste sommer, spør Petter Dyhre. I september fyller han 57 år og kan som polititjenestemann, gå av med pensjon fra jobben i Kripos. Snart går også det tre-årige vervet som styremedlem i Interpo

Av Tora Herid, 9. september 2011

Petter Dyhre blir bonde på heltid. (Foto TH)

Petter Dyhre blir bonde på heltid. (Foto TH)

Da tsunamien rammet mange land rundt Indiahavet i 2004, ledet Petter Dyhre Kripos arbeid med katastrofen i Norge. Han har vært leder for etterretningsavdelingen, internasjonal avdeling og internasjonal og fellesoperativ avdeling, som blant annet omfattet 24-timersdesken i Kripos. Desken har kontakt med alle politidistriktene i landet, tollmyndighetene og alle andre land, blant annet gjennom Interpol.- Når Desken varsles om en hendelse, sørger den for å varsle det leddet i Kripos eller Politiet som skal kobles inn, sier Petter Dyhre, som selv har jobbet i Interpols generalsekretariat i Lyon i Frankrike. I 2008 kom han som første nordmann inn i Interpols styre.Det vanskelige valget- Det internasjonale engasjementet har krevd mye reising og passet ikke så godt sammen med det å være leder i Kripos. Så i 2010 fikk jeg ta meg et halvt års tenkepause, og kom fram til at det var riktig å gå ut av lederjobben. Det tok litt tid å finne ut hva jeg ville. Alle kravene til en leder kommer om og om igjen år etter år, og jeg vet ikke om jeg orker det. Ingen kommer heller og sier at de trenger meg og ber meg om å bli, sier han. Samtidig føler han stor varme og aksept i Interpol og får mye feedback for den jobben han gjør der.Inntil videre jobber han med styrevervet, er konsulent innad i Kripos og har informasjonsmøter med nye som ansettes i hans gamle avdeling.- Jeg kommer til å savne den internasjonale delen av jobben min, sier Petter Dyhre, som fortsatt har flott kontor på ”parketten” i Kripos, det vil si der ledelsen befinner seg. Der ligger papirbunkene på skrivebordet når han går hjem om dagen, og der ligger de og venter når han kommer tilbake.Store sterke karerTo meter høy. Stor og sterk, sitter Petter Dyhre ved kjøkkenbordet hjemme på Jeløya ved Moss. Han har fortsatt ferie, og minnes den tiden han jobbet i uniform i Fredrikstad og Moss etter Politiskolen i 1977.- Da var jeg ferdig når jeg gikk fra jobben om dagen, og jeg var fornøyd fordi jeg hadde hjulpet noen. Jeg skal ikke romantisere patruljering, men det er noe med det vi kaller OPS – Ordnet på stedet. Hendelser som det ryddes opp i der og da, og så er vi ferdige med det. Det verste i dette arbeidet var husbråk, sier Dyhre. Han har kjente blant kollegene i Seniorpatruljen ved Grønland Politistasjon i Oslo, og har stor respekt for den jobben de gjør gatelangs i belastede områder av hovedstaden.Kona Liv jobber også i Kripos, som laboratorieingeniør. Hun er litt yngre enn han og har en stilling der hun ikke får tjenestepensjon før hun fyller 67 år. Yngstemann, på 17 år, av fire sønner og femte generasjon på garden Kjellandsvik, kommer ned trappa. Han trenger snart bilskyss.- Føler meg privilegertFør han bestemte seg, var Petter Dyhre på kurs på Norsk Senter for Seniorutvikling i Melsomvik i Vestfold.-Der fikk jeg beskjed om at jeg måtte ha en plan for hva jeg skulle sysselsette meg med dersom jeg sluttet i Politiet. De minnet blant a nnet om at det er mye igjen av dagen etter at frokosten er spist og Aftenposten er lest, sier han. Han er svært godt fornøyd med kurset, men så er det også lett for Dyhre å lage seg en plan.- Jeg er privilegert på to måter, først som odelsgutt til denne garden, men også fordi jeg kunne overta den og nå kan drive den fram til neste generasjon overtar. Min glede er at jeg klarer det, og jeg koser meg med at folk liker å være her og plukke bringebær. De kommer tilbake år etter år, og er så fornøyd når de sitter her med matpakke og kaffe og har plukket noen timer. Da får jeg virkelig feedback, sier Petter Dyhre. I tillegg til bringebær for selvplukk, dyrker han korn. Det er dessuten mange bygninger på en gard, som også må holdes i orden.- Hatt en fantastisk politikarriereHan har tenkt på om den internasjonale kompetansen hans fra Politiet kan brukes på andre områder, om Utenriksdepartementet (UD) kanskje kunne ha bruk for den.- Men jeg ser jo at alle UD-aspirantene som ble tatt opp i år er nyutdannede statsvitere i alderen 28-30 år. Jeg har heller ikke henvendt meg til UD, så jeg vet jo ikke hva de ville ha sagt, sier han og ler.Dyhre mener han er forberedt på at han snart er utenfor Politiet når det virkelig gjelder.- Jeg fikk en liten prøve på det i forbindelse med hendelsen 22. juli. Jeg satt i bilen og var på vei hjem for å ta ferie, da nyheten om bomben kom. Men da jeg ga beskjed om at jeg kunne komme på jobb, var det ikke behov for meg. Det kjente jeg litt på, og så jeg tenkte at det gikk greit. Det må være meningsfylt, det jeg driver med. Jeg har hatt en fantasisk politikarriere og hatt en interessant arbeidsplass, sier Petter Dyhre, snart bringebærbonde på heltid. AldersgrenserVi har ulike aldersgrenser i arbeidslivet. Noen er bestemt ved norsk lov, andre er forhandlet fram mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Advokatkontoret Thomessen har for SSP laget en oversikt over aldersgrenser for arbeidstakere i norsk lovgivning. Oversikten ligger på www.seniorpolitikk.no under Arbeid og pensjon.Når det gjelder øvrige aldersgrenser i arbeidslivet skriver Thomessen: “Landsomfattende tariffavtaler/overenskomster og sentrale særavtaler inneholder som den klare hovedregel ikke aldersgrenser og det er arbeidsmiljølovens 70-årsregel som i utgangspunktet gjelder”.