Arbeidsmarkedet

Det er gode grunner til optimisme for Oslo

- Flere blir eldre og fødselstallene er lavere enn de var, derfor må vi mobilisere arbeidskraftreservene, sa Hege Farnes Hildrum, fylkesdirektør i Nav Arbeidslivssenter Oslo.

Av Tora Herud, 21. oktober 2016

Ole Christian Lien i samtale med ordstyrer Astrid L. Sæter. (Foto Tora Herud)

Ole Christian Lien i samtale med ordstyrer Astrid L. Sæter. (Foto Tora Herud)

Farnes Hildrum åpnet konferansen «God ledelse er god økonomi» som arbeidslivssenteret arrangerte denne uka.- Arbeidsmarkedet i Oslo er utrolig spennende for tiden. Den økende ledigheten er på sør- og vestlandet, men slik er det ikke i Oslo. Ledigheten er ikke den store utfordringen. Vi går inn i en periode der vi vil mangle arbeidskraft. Noen bransjer, som helsesektoren og hotell og restaurantbransjen sliter allerede med å få tak i enkelte yrkesgrupper, sa hun.En av gruppene hun nevnte som arbeidskraftreserve, er eldre som går av med pensjon nå, men som kanskje kunnet jobbet litt lenger.Elsker Norsk seniorpolitisk barometerStatssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Thor Kleppen Sættem (H) sa at det ikke er sammenheng mellom målet om å forlenge yrkesaktivitet som vi jobber for, og måten vi jobber på. Som eksempler nevnte han LO som ikke vil ha tillitsvalgte over 60 år, og NHO som tilbyr sluttpakker til alle over 60 år.- Vi snakker ikke om dem som er på vei ut av arbeidslivet nå, men om dem som er på min alder (46 år red.anm.). Jeg elsker Norsk seniorpolitisk barometer. Det viser at vi føler oss gamle senere enn før, sa han, og la til: -Yrkesdeltakelsen i samfunnet har gått ned siden 2008, men i seniorgruppen har den økt.- De med lav utdanning er mest utsattMen denne konferansen skulle handle om god ledelse og økonomi, og samfunnsøkonom Terje Strøm i Ny Analyse mener vi skal være på vakt. Han minnet om at ledigheten på 1990-tallet var langt lavere enn den er nå, men at noe av ledigheten kan være skjult.-Unge melder seg ikke hos Nav dersom de ikke har noen økonomiske ytelser å hente. Seniorer som mister jobben melder seg kanskje ikke ledige fordi de ikke tror det er noen vits i. Eller de klarer seg kanskje økonomisk på grunn tidlig uttak av pensjon eller at de har en partner med god økonomi, sa han. Strøm minnet om at under finskrisen på 1990-tallet var de unge hardest rammet, nå under oljekrisen er seniorene hardest rammet.- Under oljekrisen 2014 til 2016 har ledigheten for 60+ økt med 29 prosent, sa han. Men han minnet også om at 10 prosent av alle stillinger legges ned hvert eneste år.- Noen jobber forsvinner og nye kommer til, men de som har lav utdanning er mer utsatt, sa Terje Strøm som mener nye tiltak for øke kompetansen er helt nødvendig.Om sluttpakker: – Det kan bli dyrt å velge feilKjennetegn for arbeidsmarkedet i OsloOle Christian Lien, seksjonssjef, kunnskapsavdelingen i Nav, åpnet med å si at ny prognose for arbeidsmarkedet skulle komme dagen etter.- Men jeg kan vel så mye som at det er en mer positiv utvikling for Oslo enn Navs forrige prognose. Vi ser en stabil utvikling ut året, og deretter en nedgang i ledigheten i 2017, sa han.Ledighetstallene for hele landet i august: – En klar forverring av ledigheten for dem over 50 årArbeidsmarkedet i Oslo sammenlignet med resten av landet, kjennetegnes ifølge Lien med dette:Høyt utdannet befolkning, noe som også gjelder senioreneLavere antall personer ansatt i industri og primærnæringer, men høyere på tjenesteytende næringerLavere antall offentlig ansatte- Oslo merker lite til nedgangen i oljerelatert industri, preges av et hett boligmarked og at det er gode grunner til optimisme. Mangelen på arbeidskraft vil kunne bli større i Oslo på grunn av høy aldring, men samtidig øker andelen yngre i befolkningen også, sa Ole Christian Lien.I dag er 1 av 13 yrkesaktive i Oslo over 60 år, på landsbasis er det 1 av 9. I 2030 vil 1 av 8 yrkesaktive i Oslo være over 60 år, mens 1 av 6 på landsbasis.- Det er lav avgangsalder i yrker med stor etterspørsel, det må det gjøres noe med, og det er synd at enkelte aldersgrenser er hogd i stein, slik som i politiet og forsvaret. Og det er interessant når Terje Strøm synes at bedrifter bør få skattelette for å gi ansatte kompetanseutvikling, sa han.