Delmål 1, 2 og 3

Det er krevende å lære opp Nye

- Mange 60+ er en fantastisk ressurs. De har høy arbeidsmoral, er lojale, ikke mer syke enn unge, de er heller friskere, sier Tonje Faraasen, seksjonssjef i Skatteopplysningen Øst på Hamar.

Av Tora Herud, 18. desember 2015

Tonje Faraasen. (Foto TH)

Tonje Faraasen. (Foto TH)

Skatteopplysningen er en tjeneste folk kan ringe til når de har spørsmål eller trenger veiledning om personlig skatt eller skatt i næring, folkeregister, moms og A-melding. Mange av de eldste ansatte kom fra det tidligere ligningskontoret på Hamar og har solid kompetanse og erfaring med seg fra dette arbeidet.- Her er det kontinuerlig læring. Vi har løpende kurs, fagmøter og mye kompetanseheving i arbeidstida. Alt politikerne vedtar, påvirker oss, slik som for eksempel ny folkeregisterlov. Vi er flinke på opplæring og ulike opplæringsmetoder. Det er ikke noe særskilt for seniorer. De ansatte får mye it-trening gjennom jobben sin, og vi lager oppgaver, det er satt i system, sier Faraasen. Veiledningen de som ringer får, gis på seks ulike fagområder.- Den eldste som gikk i gang med et nytt fagområde, var 66 år og jobbet til hun var over 70. Vi bruker store ressurser på kompetanse, så å beholde folk er gull verdt. Det er lett å få tak i nye, vi har mange søkere til ledige stillinger, men det er krevende å lære opp nye. Skatteopplysningen Øst i Oslo hadde for eksempel over 300 søkere til tre ledige stillinger, sier hun.Arbeid med delmål 3Skatteopplysningen Øst Hamar samarbeider med Arbeidslivssenteret i Hedmark på IA-avtalens delmål 3.- Å forlenge yrkesaktivitet handler om å se den enkelte og gi mening og mestring i hverdagen. Mange har i tillegg det sosiale nettverket sitt her, noe som også holder dem til jobben. Vi har Statens pensjonskasse (SPK) og holder jevnlig kurs med informasjon om pensjon, sier Faraasen. Hun er fornøyd med at de fem eldste som har sluttet de siste to årene ble i jobben til de fylte 68, 62, 65, 63 og 71 år. At det spares pensjonsutgifter ved at folk jobber lenger, har hun aldri tenkt på, og det er uansett penger hun ikke ser noe til.Tiltak for å beholde senioreneAnsatte i Skatteopplysningen Øst har som andre over 60 år, en uke ekstra ferie. I tillegg har de 10 seniordager (full stilling) etter fylte 62 år. – Det viktigste er mening og mestring i arbeidssituasjonen, og trivsel sammen med kollegene. Mange får så mye fri at de ikke vet hvordan de skal få brukt fritiden. De fleste velger heller å gå litt ned i stilling. Vi jobber hardt for å være en helsefremmende arbeidsplass. Det påvirker både oss som er ledere og arbeidsplassen. Det skal være håndterbart for folk å stå i jobb et helt arbeidsliv, og vi er opptatt av 24-timersmennesket. Kundesentre i andre bransjer har ansatte som må ta 70 telefoner om dagen. Det er ikke bærekraftig et helt arbeidsliv. Gladtavlene er til for å hjelpe oss å ha fokus på alle de gode samtalene. Der skriver vi opp gode og artige tilbakemeldinger, sier Tonje Faraasen.”Glad-tavle”-meldingerDu er den hyggeligste jeg har snakka med i offentlig etat.Nå har du vært julenisse, og delt ut masse penger.Jeg trenger fødselsattester for mine barn NN og NN. De har forsvunnet under flytting.Tusen takk for svar! Bare et spørsmål til: Er du gift?Så herlige dialekt du har! Den minner meg om jul og snekker Andersen. Blir glad av å høre deg snakka.Du var ganske grei å snakke med, det er det ikke alle byråkrater som er.Du er bare ei helt utrolig dame å snakke med – dere har vært helt fantastiske! Jeg trodde jeg måtte gi meg med alt! (nyskilt dame på 70 år)Du høres ut som en hyggelig dame på 32 år! (han bommet stygt på alderen)Så forbanna er det lenge siden jeg har vært! Men takket være deg ser jeg litt lysere på dette. Dette er du god på! Ha en fin dag – det trodde jeg aldri jeg kom til å si til noen i din etat – Takk!Takk skal du ha unge mann! (til veileder på 63 år)Dere er jo så mye hyggeligere nå, enn dere var i gamle dager!Helt utrolig at det finnes så fornuftige folk i skatteetaten. Kan du bli min faste saksbehandler?Du er jammen ei som kan det!Tenk å være så kul og jobbe i Skatteetaten! De pleier å være litt tørre der, vet du…Kunne ikke fått en bedre presang (gebursdag i dag) Fantastisk nyhet! Må gråte en liten skvett!