IA-avtalens delmål 3

Det er på arbeidsplassen det skjer

- Delmål 3 i IA-avtalen er oppnådd. I et SSP-notat utdyper jeg hva det er som har gitt resultater, sier fagsjef Roger Moen i Senter for seniorpolitikk (SSP).

Av Tora Herud, 28. juni 2018

- Dersom vi får en ny avtale må målet være at den blir bedre enn den nåværende

- Dersom vi får en ny avtale må målet være at den blir bedre enn den nåværende, sier fagsjef Roger Moen hos SSP.

Kvinner og menn jobbet i 2017 i gjennomsnitt 11,9 årsverk etter fylte 50 år, et årsverk lenger enn de gjorde i 2009. Pensjonsreformen, høyere utdanningsnivå, flere kvinner i arbeid og det at folk har bedre helse og lever lenger, er det Moen kaller ytre faktorer bak resultatet.

– Men vi mener det som er enda viktigere for resultatet, er hvordan folk faktisk har det på jobben. Det er der IA-arbeidet har vært utført. Og det er der det har vært dyktige IA-rådgivere fra arbeidslivssentrene og dyktige ledere og tillitsvalgte, sier han.

IA-avtalen skal evalueres i år. Om det blir en ny vet vi foreløpig ikke.

– Dersom vi får en ny avtale må målet være at den blir bedre enn den nåværende. Alle arbeidsplasser har ikke jobbet seriøst med dette, så potensialet er stort for å oppnå mer. Det er viktig at virksomhetene får mer kunnskap om eldre arbeidstakeres ressurser og muligheter, og å sørge for å utvikle disse. I tillegg vil arbeidsmiljøet kunne forbedres for eksempel ved å se på hvordan arbeidsoppgaver fordeles, eller ved å styrke det sosiale arbeidsmiljøet. Vi ønsker å være med å frambringe kunnskap og erfaring som kan være med å nyansere samfunnsdebatten, sier Roger Moen.

SSP-notat: IA-avtalens delmål 3 er oppnådd – en seier for IA-avtalen?

Fakta

SSP-notatene gir svar på aktuelle problemstillinger og spørsmål knyttettil seniorpolitikk i arbeidslivet. De er ment å tydeliggjøre SSPs rolle somkompetansesenter, og bidra til å gi leserne økt kunnskap om seniorpolitikki arbeidslivet. Her «oversetter», forklarer og forenkler vi forskning oganalyser til noe mer praktisk og anvendelig.