Seniorer om seniorer

Det er smart å være en fysisk aktiv senior

I serien Seniorer om seniorer kan du nå høre professor og forsker ved  OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Astrid Berglands (67) foredrag «Unngå for tidlig aldring».

Av Tora Herud, 2. mai 2018

Astrid Bergland

Astrid Bergland

«Kroppen er ferskvare og det er lurt å bruke kroppen for å ha mest mulig glede av den. Det gir deg overskudd og bedre humør», sa hun i et intervju med Seniorpolitikk.no i 2014. Astrid Bergland er leder av doktorgradsprogrammet i helsevitenskap og forskergruppen Aldring, helse og velferd.
Foredraget kan du se her: 
Unngå for tidlig aldring
-Fysisk form handler om mobilitet, utholdenhet, styrke og koordinasjon, sier hun i foredraget som handler om biologisk aldring.
Bergland sier det er stor variasjon, en på 60 år kan være like sprek som en på 30 år. Men muskelstyrken er vanligvis på topp i 30-årsalderen og halvert ved 75-årsalderen.

Astrid Berglands tips:

  • Det er ingen grunn til å dø pent brukt
  • Det er bedre å dampe enn å støve
  • Kroppen er ferskvare
  • Use it or lose it
  • Bare gjør det!

Bergland mener arbeidsplassen er den ideelle arena for helsefremmende arbeid. De fleste voksne tilbringer omtrent halvparten av den våkne tiden sin på jobb, med unntak av helger og helligdager. Arbeidsplassen utgjør dessuten et sosialt nettverk for informasjon og handling.
Intervjuet med Astrid Bergland i 2014 hadde samme tittel som foredraget:
 Unngå for tidlig aldring

Fakta

Seniorer med høy kompetanse og lang erfaring fra eller om seniorpolitisk arbeid foredrar om ulike temaer på dette dette fagfeltet.