Omstillingsforsikring

Det er vanskelig å komme på jobbintervjuer

I Trygghetsrådet (TRR) i Stockholm møter vi rådgiver Pernilla Tellefors (50) og en av hennes klienter, Kristina Bergström (52). Bergström var tidligere prosjektleder i finans i Ericsson Telecom og jobbet der i nesten 20 år.

Av Tora Herud, 24. september 2018

Arbeidssøkende Kristina Bergström (t.v.) sammen med sin rådgiver Pernilla Tellefors i Trygghetsrådet. (Tora Herud)

Arbeidssøkende Kristina Bergström (t.v.) sammen med sin rådgiver Pernilla Tellefors i Trygghetsrådet. (Tora Herud)

– Nedbemanningen med sluttpakker i Ericsson Telecom startet allerede i 2002. I 2016 kom tilbudet om sluttpakker og var fortsatt såpass bra at jeg søkte og fikk innvilget søknaden. Ved juletider det året sluttet 1.600 personer, sier Bergström.

Når en virksomhet i Sverige har forsikringsordning for sine ansatte funksjonærer gjennom TRR, kan de be om veiledningssamtaler for de ansatte.

– Det var viktig for min avgjørelse og for hvordan jeg skulle opptre. Jeg hadde mye Ericsson-kompetanse, men hvordan kunne jeg bruke denne videre? Det fantes en trygghet med TRR som arbeidsformidlingen ikke kunne gi meg. Men det krever også mer av meg. Hva kan jeg, og hva er jeg verdt? sier hun.

Prosessen med TRR

– CV-en viser ofte mer tekniske beskrivelser enn selve håndverket, sier Pernilla Tellefors som er Kristina Bergströms rådgiver i TRR.
– Det kunne kommet mellom 1.000 og 2.000 personer fra Ericsson til oss i januar 2017, men det kom 600, sier Tellefors.

– Jeg hadde 6 måneders oppsigelsestid og fikk en sluttpakke på 11 måneder, totalt 17 måneder. Den pakken jeg fikk var fantastisk. I tillegg til rådgiver, fikk jeg det første halvåret mange kurs om blant annet bruk av LinkedIn og utforme CV, men også spennende forelesninger, sier Bergström. Tilbudet i TRR varer i 2 år.
– Rådgiveren, eller coachen, kan fortelle klientene om hvordan det fungerer, støtte og utfordre. Vi følger en rød tråd. Hva slags kompetanse har klienten? Hva er viktig? Hvilken energi og egenskaper har vedkommende. Det gjelder å finne hennes beste, slik at hun kan komme seg framover, sier Tellefors. Ifølge henne er mange veldig farget av den bransjen de kommer fra og trenger bekreftelse på at kompetansen deres er verdt noe.

Aldersdiskriminering

Det nærmer seg raskt to år siden Kristina Bergström sluttet i Ericsson.
– Jeg har fortsatt litt vanskelig for å si hva jeg vil jobbe med. Vilje handler om både drivkraft og motivasjon. Jeg ønsker å bytte bransje, men det er vanskelig å komme på jobbintervjuer på stillinger som lyses ut. Det er vanskeligere å selge seg selv enn alt mulig annet, sier hun, Pernilla Tellefors kaller det «åldersnojan» på svensk. TRR holder kurs kalt «Bryt åldersnojan».
-Det aldersdiskrimineres selv om vi har en lov som forbyr det, sier hun. Men ennå er det noen måneder igjen av pakken Bergström fikk.

Kan en så langvarig pakke kanskje bli en sovepute? undrer vi.
– Den arbeidssøkende er prosjektleder over eget jobbsøkeri. Det er viktig å være ærlig og du må gjerne si at du prioriterte familien din et halvt års tid og at det har gjort deg til et bedre menneske, sier rådgiver Tellefors til kunde Bergström.
– Ønsket mitt er å komme inn i et større internasjonalt selskap, som HM for eksempel. Jeg liker å jobbe med eventer og er for sosial til å være controller, sier Kristina Bergström, som fortsatt er ved godt mot.

Fakta

Omstilling i SverigeRundt 4 millioner av de cirka 5 1/2 millioner arbeidstakerne i Sverige omfattes av ulike former for omstillingsforsikringer. TRR og TSL er to slike ordninger. Trygghetsrådet (TRR) ble etablert i 1974 av Svenskt Næringsliv (tilsvarer NHO i Norge) og ansattes fagforeninger er en omstillingsforsikring for dem som får den har 35.000 tilsluttede virksomheter i privat sektor gjelder 950.000 medarbeidere i stillinger som funksjonærer 0,3 prosent av virksomhetenes lønnssum betales til TRR som en forsikring TRR går i pluss økonomisk siden starten har TRR veiledet 600.000 over i ny jobb TRR har 250 ansatte fordelt på 7 regioner TRR kan betale utdanning for personer slik at de lettere får ny jobb.Trygghetsfonden (TSL) ble etablert i 2004 av LO og Svenskt Næringsliv er en omstillingsforsikring for personer på arbeidsplasser med tariffavtale har 100.000 tilsluttede virksomheter gjelder 900.000 arbeidstakere forsikringen finansieres gjennom sosiale avgifter som virksomhetene betaler har 6 regionkontor og 250 ansatte som jobber der det fins behov foretak som sier opp ansatte må ha vært medlem i minst 3 måneder gjelder arbeidstakere fram til de fyller 64 år og 11 måneder og har jobbet i virksomheten de siste 12 månedene har avtale med 35 private leverandører som gir oppfølgingArbeidsformidlingen Arbeidsformidlingen gir tilbud til arbeidssøkere samtidig med TRR og TSL, men har ellers fått i oppdrag fra regjeringen å ta seg av grupper som krever mye har per august registrert 641.000 arbeidssøkere 363.000 av arbeidssøkerne er arbeidsledige