NAV arbeidslivssenter

det er viktig med aldersblanding

- Kidsa-barnehagene er opptatt av kompetanseutvikling for alle, uavhengig av alder, sier Reidun Eggesbø (56), seniorrådgiver i NAV arbeidslivssenter i Hordaland.

Av Tora Herud, 23. mai 2017

Reidun Eggesbø sier flere tenker seniorpolitikk som en del av en helhetlig personalpolitikk lenge før de ansatte fyller 62 år. (Foto Tora Herud)

Reidun Eggesbø sier flere tenker seniorpolitikk som en del av en helhetlig personalpolitikk lenge før de ansatte fyller 62 år. (Foto Tora Herud)

Alle rådgiverne ved arbeidslivssenteret har en portefølje av IA-virksomheter, der de følger opp IA-avtalens delmål 1, 2 og 3.- Vi bistår virksomhetene i dette arbeidet. Det har vært mye oppmerksomhet knyttet til reduksjon av sykefravær, der det er laget gode systemer, rutiner og prosesser i samarbeid med tillitsvalgte og ledere. Innen IA-virksomhetene er vi i mål når det gjelder dette, men ikke på landsbasis. Rådgiverne jobber mot barnehagene sentralt, og Kidsa har flinke folk sentralt og stabilitet på HR-siden. De arrangerer ledersamlinger og utarbeider handlingsplaner, sier hun.Eggesbø sier det må jobbes mer med forebygging og med å få arbeidsledige og personer med redusert arbeidsevne inn i arbeid.- Vi må nå de unge under 30 år og det blir for liten tid til delmål 3.Delmål 3 og pensjonDelmål 3 i IA-avtalen 2014-2018 lyder slik: «Yrkesaktiviteten etter fylte 50 år forlenges med 12 måneder. Med det menes en økning sammenliknet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år)».- Inkluderende arbeidsliv (IA) er stort og jeg har spisskompetanse på livsfase- og seniorpolitikk. Vi jobber med seniorpolitikk som en del av livsfasepolitikken. Hvis det er mange unge i fertil alder i barnehagene må vi ta hensyn til det og snakke om det. «Kjentmann i faget» handler blant annet om hvor viktig det er med aldersblanding. Barnehagene i Norge startet opp på 1970-tallet, så mange ansatte er godt voksne. Det er viktig at de som er 50+ kommer på kurs, for mange tror de kan pensjonere seg når de er 62 år. Men mange har jobbet for lite til at de kan det. Alle bør egentlig gå hjem til døtrene sine og snakke om pensjon, slik at de vet om konsekvensene av å jobbe for lite. I det gamle pensjonssystemet var det de 20 beste årene som gjaldt. Nå teller alle årene vi jobber. Det er noe med å realitetsorientere seg, og vi kan vise dem som trenger hjelp hvordan de går inn på «Din pensjon» på nav.no for å finne informasjon, sier Reidun Eggesbø.Les også: Flere kombinerer arbeid og AFPPlanlegg senkarrierenHun mener det er viktig å planlegge senkarrieren og å bli klar over hva erfaringskompetanse betyr. Hva kan overføres til de unge, og hva kan de unge tilføre?- Det er også viktig å snakke om myter og om hva slags språk vi bruker. Hva kan den enkelte gjøre selv? Og hva er ledernes oppgave? Blant annet brukes det refleksjonsverktøy: Hvorfor er du i denne jobben? Og hva er viktig? Vi må få folk til å stoppe opp og se hvor de er i livet. Det er viktig at de tenker gjennom hva de vil og gjør riktige valg for seg selv, sier hun.Det har vært stort behov for arbeidskraft til barnehagene, men akkurat nå har KIDSA ingen ledige stillinger. Utfordringen er å finne ansatte til vikariater for personer som skal ha permisjon eller er sykmeldt.- Våre kolleger på NAV-kontorene har mange arbeidssøkere og vi kan koble inn disse. Det er viktig å kunne la folk få prøve seg, for eksempel gjennom en praksisplass. NAV arrangerer også jobbmesser.Prøver å knuse myterReidun Eggesbø sier at flere tenker seniorpolitikk som en del av en helhetlig personalpolitikk lenge før de ansatte fyller 62 år.- For lenge siden sa vi 45+, men med seniorpolitikk som en del av livsfasepolitikken, vil det bli noe senere. Vi burde dessuten snakke mer om rekruttering. Vi prøver å knuse myter, og vi jobber med holdninger til seniorer hos arbeidsgiverne. Det er viktig å lage et arbeidsliv som gjør at folk kan og vil jobbe, sier hun.