Seniorer om seniorer

– Det følelsesmessige ubehaget overfor aldring, må fram i lyset

Per Erik Solem (71), forsker ved forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og professor i gerontologi ved NTNU i Gjøvik er nummer to i vår nye serie videoforedrag «Seniorer om seniorer».

Av Tora Herud, 25. august 2016

Per Erik Solem. (Foto Dag W. Grundseth)

Per Erik Solem. (Foto Dag W. Grundseth)

Solem er en sentral person i forskningen om aldring i arbeidslivet. Hans forskning både har hatt og har fortsatt stor betydning for hva Senter for seniorpolitikk (SSP) tenker og for hva seniorpolitikk dreier seg om. Ifølge SSPs tidligere direktør Åsmund Lunde var Per Erik Solems arbeid med forskningsprogrammet «Yrkesliv, aldring og livsløp» (YAL) (1995-2001) om hvordan seniorpolitikken skulle utvikles, utrolig viktig.I videoforedraget «Alderisme i arbeidslivet» snakker han om det og om aldring. Han legger vekt på at det ikke bare er feiloppfatninger (stereotypier) om eldre som bør justeres, men at også det følelsesmessige ubehaget overfor aldring som preger vår kultur, må fram i lyset.- Diskriminering overfor eldre i arbeidslivet kan være både subtil og indirekte, sier Per Erik Solem.Videoen finner du her: «Alderisme i arbeidslivet»(Video: Dag W. Grundseth og Olav Urdahl) 

Fakta

Seniorer med høy kompetanse og lang erfaring fra seniorpolitisk arbeid foredrar om ulike temaer på dette fagfeltet.