Arbeidsledige 50+

– Det går bedre, det er positivt

Sammenlignet med august i fjor er det nedgang i ledigheten for aldersgruppen 50-59 år, og omtrent uendret for dem over 60 år.

Av Tora Herud, 19. september 2017

Johannes Sørbø

Johannes Sørbø, seniorrådgiver i Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. (Foto Tora Herud)

– Ledigheten gikk litt opp i fjor høst, men har gått ned igjen til der den var. Jeg tror både ledigheten generelt og for de eldste fortsetter å gå ned, sier Johannes Sørbø, seniorrådgiver i Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

– Det går bedre i norsk økonomi og det går mindre dårlig i oljesektoren, det blir færre oppsigelser enn for et til to år siden. Det går bra i bygg og anlegg, og turismen går godt på grunn av lav kronekurs. Oppdrett og fiske går også veldig godt. Oljerelatert virksomhet er derimot ikke helt friskmeldt, men ledigheten har falt i alle fylker, også i Rogaland.

Lavest ledighet har Sogn og Fjordane, og det går bra i Oppland og Hedmark og i Nord-Norge, fortsetter han.

Nedgangen i ledighet er størst for menn med 7.500, av disse var 900 i gruppen 50-59 år. For kvinner er nedgangen 3.200.

Lengde på ledighet

Eldre går ofte lenger ledige enn unge. Unge går dessuten oftere tilbake til skolebenken. Nav har ingen nye tall for hvor lenge de eldste går ledige.
– Vi så i en analyse for et par år siden at de eldste går ledige lengst.

Halvparten av dem som er over 60 år, er ledige kortere enn fem måneder, mens det for halvparten av dem i 50-årene tar rundt fire måneder å finne ny jobb. Men dette vil naturlig nok variere litt med konjunkturene, slik at i den oljenedturen vi har hatt de siste årene er det flere som har gått ledige i en lengre periode.

Det positive nå er at det lyses ut flere ledige stillinger, og at vi får færre varsler om oppsigelser og permitteringer, sier Johannes Sørbø.

Alt i alt færre som jobber

I valgkampen ble det mye snakk om sysselsettingsandelen. SSBs tall viser at det i aldersgruppen 15-74 år blir færre sysselsatte som andel av befolkningen for hvert år som går og nå er den laveste på flere ti-år.

– Andelen sysselsatte trekkes ned fordi det er flere eldre i forhold til unge, men også fordi det er flere innvandrere i landet som har lavere andel i jobb enn andre. Unge studerer også lenger og kommer senere ut i arbeid, færre jobber dessuten ved siden av studiene.

En del unge sliter også med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Jeg tror imidlertid at yrkesdeltakelsen vil gå litt opp igjen framover. Samtidig har yrkesdeltakelsen for dem over 62 år økt siden pensjonsreformen i 2011, sier Johannes Sørbø. 100.000 av de yrkesaktive over 62 år mottar alderspenjon.