Ny bok

Det gode liv på jobben

- Mange vil kunne jobbe til de er over 70 år i stedet for å slutte når de er litt over 60. Det kan gi nok bemanning i eldreomsorgen, lavere pensjonsutbetaling og det vil det være bedre for dem det gjelder, sier Peter F. Hjort (86). Han kom med ny bok i vi

Av Tora Herud, 5. mai 2010

Peter F. Hjort fortsetter å skrive bøker. (Foto TH)

Peter F. Hjort fortsetter å skrive bøker. (Foto TH)

– Pensjoneringsalderen er senket og er nå gjennomsnittlig cirka 59 år. Det skyldes en allianse mellom LO, som har slåss for ”sliterne”, og arbeidsgiverne, som har sett seg tjent med å bli kvitt eldre arbeidstakere, skri