5 spørsmål om seniorpolitikk

Det handler om kompetanse

Staten har 146.000 ansatte fordelt på et noe lavere antall årsverk. I vår ble Merethe Foss Liverud (50) Statens nye personaldirektør og ekspedisjonssjef i FAD.

Av Tora Herud, 25. oktober 2012

Merete Foss Liverud. (Foto TH)

Merete Foss Liverud. (Foto TH)

– En undersøkelse fra Høgskolen i Lillehammer på forsommeren viser at det er store forskjeller når det gjelder aldersgrenser i Staten. Hvorfor er det slik? – Ulike yrker har ulike utfordringer. Det er forskjell på å j