Seniorutvikling

Det nye navnet er Nestor

Nestor seniorutvikling i Melsomvik heter det fra i dag 12. 12. 2012 klokka 12. Senteret som har kurset seniorer gjennom en årrekke, skifter navn. - Det nye navnet forteller om et menneske med erfaring og kunnskap, og er lettere å uttale, sier rektor Jon Edgar Karlsen.

Av Tora Herud, 12. desember 2012

Rektor Jon Edgar Karlsen og studiekoordinator Bente Simonsen. (Foto Nestor)

Rektor Jon Edgar Karlsen og studiekoordinator Bente Simonsen. (Foto Nestor)

Nestor drives etter loven om folkehøgskoler, og blant folk flest er det fortsatt mange som kaller stedet for ”pensjonistskolen”, selv om det er 11 år siden forrige navneemdring.- Å være pensjonist i dag kan være så mangt. Jeg fyller selv 60 år neste år og kan ta ut pensjon to år senere, men fortsette å jobbe. Foreldrene mine er også pensjonister, men de er 91 år, sier han.Hva med de neste 25 årene?60-åringer som Jon Edgar Karlsen, kan forvente å leve 25 år til i gjennomsnitt, det vil si til de blir 85 år.- Tenker jeg 25 år tilbake i tid, til jeg var 35 år, var det viktig for meg hva jeg skulle bruke tiden min til. Like viktig er det å tenke på hva som er utfordringene og mulighetene for de neste 25 årene. Og det kan vi kan bidra til å finne ut her. Vi vil videreutvikle tilbudet vårt til å kunne møte det økende antallet seniorer, eller 68-generasjonen som vi kaller dem. De som er 62 år og eldre, sier Karlsen.Kurs til ansatte fra 55+Skal seniorene kunne gjøre aktive valg når de fyller 62 år, bør forberedelsene, ifølge Nestor, starte med et seniorkurs i 55-årsalderen.- Det viktigste kurset hos oss er det som virksomhetene tilbyr sine seniorer. La medarbeiderne komme tidlig inn i en planfasen for senkarrieren, og la dem bruke litt tid på refleksjon. Det er større mulighet for å påvirke seniortilværelsen dersom en starter tidlig. For noen kan det virke så grønt å være pensjonist og kunne gjøre hva du vil, men det er ikke som før, et enten eller. Nå er det mulig å kombinere arbeid og pensjon, men mange utsetter å tenke på hva de skal velge, sier seniorenes rektor.Nestor seniorutvikling i Melsomvik arrangerer også arbeidsseminarer om livsfasepolitikk for HR-ledere, og rektoren ser fram til å arrangere Nestorkonferansen 2013 i samarbeid med IA-rådet i Vestfold og med seniorer i arbeidslivet som tema.Nestor og mentor- Ikke alle erfarne medarbeidere har status som nestorer og mange bedrifter har ingen nestor. Men der man har en, – vet alle hvem han eller hun er. Mentorkurset, som vi arrangerer i samarbeid med Senter for seniorpolitikk, er rettet mot nestorene. Det er de som skal overføre kompetansen i virksomhetene til de yngste, fortsetter Jon Edgar Karlsen.Han er dessuten opptatt av at det er to parter på en arbeidsplass, arbeidsgiver og arbeidstakere.- Det er ikke slik at arbeidstakere bare skal sitte rolig å vente på at det kommer et tilbud om kurs fra arbeidsgiver. De må selv være aktive og be om å få oppdatere kompetansen sin, sier han. Datakurs, kulturreiser og temakurs i blant annet skriving og maling, står også på Mestors meny.