Kvinner og pensjon

det var ikke mulig å vite

- Det var helt legitimt å være hjemme med små barn på 1960- og 1970-tallet. Menn forsørget kvinner, også etter at de ble pensjonister, og hvis han falt fra, arvet hun deler av tilleggspensjonen hans. Folketrygden ble innrettet for gifte par som en økonomi

Av Tora Herud, 23. februar 2012

Forsker Charlotte Koren. (Foto TH)

Forsker Charlotte Koren. (Foto TH)

– Omsorgspoengene kom i 1992, der de som hadde ulønnet omsorgsarbeid for barn under 7 år ble godskrevet inntil 3 pensjonspoeng i året. Men ordningen kom for sent for den siste virkelige husmorgenerasjonen. Denne ordningen burde hatt til