Seniorpatruljen

Dette tiltaket fortjener virkelig en pris

- Alle er enige om at vi har for få politifolk og at flere kunne jobbet lengre enn det som gjøres i dag. Jeg synes selvsagt at dette er noe man burde gjøre mer av, sier Erik Nadheim, direktør i Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD).

Av Tora Herud, 14. oktober 2009

Erik Nadheim

Erik Nadheim

Erik Nadheim vil gi all mulig ros til disse sju voksne karene på Grønland politistasjon, som har tatt initiativ og er villige til å gjøre den samme jobben nå, som da de var unge og nyutdannede.- Nå har de 20-30 års erfaring fra Politiet. De unge vil ofte være engstelige og usikre på hvordan de skal takle ulike situasjoner og kanskje kvie seg for å gå ut av bilene. Det er det stikk motsatte av hva disse godt voksne gjør når de patruljerer, sier han. Seniorstøtte til LatviaPå spørsmål om KRÅD kjenner til lignende prosjekter, forteller Erik Nadheim at KRÅD har tatt initiativ for å bruke seniorpoliti.- Vi har oppfordret erfarne politifolk om å stille seg til tjeneste i kriminalitetsforebyggende og trygghetsskapende arbeid, også etter at de blir pensjonister, sier han. Blant annet i et samarbeid med Latvia stiller KRÅD opp med politipensjonister. – Latvia har søkt EU-støtte til kriminalitetsforbygging fra det som er Norges medlemskontingent som følge av EØS-avtalen. Det var en delegasjon her fra Latvia i mai i fjor og vi ble da spurt av UD om KRÅD kunne hjelpe til med å holde kurs i Latvia om kriminalitetsforebygging etter norsk modell. Vi er et lite senter med begrensede ressurser, og engasjerte derfor to seniorer med lang erfaring fra politiet til dette. Den ene ble pensjonist i sommer. Den andre, Ivar Solum, er 57 år og går av i desember. Ingen av dem kan legge et langt liv for trygghet og sikkerhet til side. Dette brenner de for og de vil gjerne gjøre en innsats etter at de er blitt pensjonister, avslutter Nadheim. Pensjonist går til ny jobb- Vi setter stor pris på at KRÅD kunne tenke seg å bruke oss som har gått av med pensjon ved fylte 57 år. Men jeg slutter ikke å jobbe. Jeg er blitt headhuntet til et asylmottak for enslige, mindreårige asylsøkere på Dokka i Oppland. Det er en full stilling som leder, sier Ivar Solum. Enn så lenge er han politioverbetjent og samfunnskontakt i Moelv.- Det er en veldig spennende jobb, men krevende, og det kan av og til være vanskelig å legge fra seg alle de triste skjebnene en møter, sier han. Solum synes han har fått så mye juling som politimann at han fortjener den nye jobben. Det er særlig tumultene i tiden med Arne Myrdal i Brumunddal på 1980- og 90-tallet han sikter til. Solum har i perioder slitt med helsa på grunn av dette, i tillegg blir ikke lymfekreften i magen borte.- Nå har jeg det veldig bra og jeg tror jeg kommer til å jobbe i ti år til, etter hvert kanskje i 50 prosent stilling, sier Ivar Solum.