Videreutdanning

Dobbelt så mange kvinner

- Jeg er den eldste på masterstudiet i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold avd. Halden, sier Anna Sigridsdatter Heen (60). Hun har studert på deltid ved siden av jobben i snart fire år.

Av Tora Herud, 4. desember 2009

- Et kvalifiserende friminutt i livet

- Et kvalifiserende friminutt i livet

Heen er én av 7.229 studenter over 50 år som tar videreutdanningsstudier ved høgskoler og universiteter i Norge dette semesteret. 4.962 av dem er kvinner, 2.267 er menn, ifølge tall fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH). Blant Anna Sigridsdatter Heens jevnaldrende på 60 år eller eldre, er det 540 kvinner og 376 menn på slik utdanning. – Hovedgrunnen til at kvinner deltar mer enn menn i videreutdanning er at mange av dem jobber innen helsesektoren eller som lærere i skolen. De er i yrker der det er vanlig å ta videreutdanning. Det er for eksempel mindre utbredt med videreutdanning i industrien, sier forsker Torgeir Nyen i Fafo. Masterstudiet i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold er bygget opp over emnene ledelse, organisasjon, ledelsesutvikling og ledelse og styring. Masteroppgave om forumteater- Dette siste året skal jeg skrive en mastergradsoppgave om bruk av forumteater i arbeidslivet. I forumteater spiller skuespillere stykker om for eksempel omstillingsprosesser, stress på arbeidsplassen, sykefravær, mobbing, rus, mangfold eller integrering.  De (virksomhetene) som kjøper forestillingen, velger tema. Stykket stoppes underveis og publikum (ansatte) kan komme med innspill til det de ser og foreslå endringer. Eller de kan gå inn og overta roller og spille ut sitt eget forslag. Forumteater bryter altså ned skillet mellom deltaker og tilskuer og er en form for interaktiv dramapedagogikk. Hensikten er at deltakerne blir bevisst på at en situasjon ikke er fastlåst, og at det finnes mange muligheter til å løse en vanskelig situasjon.Skaperen av forumteateret, Augusto Boal, ønsket at det skulle brukes til å frigjøre menneskene fra undertrykkende situasjoner. Kan det emansipatoriske aspektet ivaretas eller forsvinner det, når forumteater blir et virkemiddel i arbeidslivet? Det er det jeg vil finne ut av gjennom denne avhandlingen, sier Heen. Får fri med full lønnHeen har bakgrunn som sosionom, journalist og psykodramaleder. Nå arbeider hun som prosjektleder i Populus, studieforbund for folkeopplysning, og som har 65 medlemsorganisasjoner. Studiene tar hun ved siden av full jobb.- Å søke på studiet var mitt eget initiativ, men jeg får fri 25 dager i året med full lønn for å gå der. Selve studiet koster lite, utgiftene er reise, opphold og ekstra kostnader til mat ved å være i Halden, sier hun. Heen roser lærerkreftene og kaller studiene ”et kvalifiserende friminutt i livet”.- Det er fantastisk at Populus har gitt meg denne muligheten, men så nyter også arbeidsgiveren min, og det frivillige voksenopplæringsfeltet for øvrig, godt av den kompetansen jeg erverver meg. Gjennom dette studiet tilfører jeg ny kunnskap, og jeg  har blitt et mer kvalifisert og  motivert  medarbeider, fortsetter Anna Heen. Det tredje studieåret hadde hun i tillegg studiestøtte fra Statens Lånekasse.- Jeg fikk det beløpet jeg søkte om, men inntekten min er for høy til at jeg får noe av lånet omgjort til stipend, sier hun. Studier for hva?- Alle spør om hvorfor jeg gjør dette, og jeg reagerer på spørsmålet. Jeg synes det vitner om gammeldags og konservativ tenking. Hvis vi tenker tradisjonelt er jeg for gammel til å avansere eller få meg ny jobb. Noe av det jeg har lært får jeg brukt på jobben, men studiene gir potensial for mer!  Får jeg det som jeg vil, ønsker jeg å bruke studiet aktivt til å ta oppdrag som rådgiver og ideutvikler for organisasjoner og bedrifter med henblikk på organisasjonsutvikling og kulturendringer i arbeidslivet. Studiene var noe jeg hadde lyst på. Jeg er vedvarende vitebegjærlig, har driv og er nysgjerrig på mange ting, sier Anna Sigridsdatter Heen. SSP foreslår tiltak- Behovet for arbeidskraft vil øke i årene som kommer. En måte å møte disse utfordringene på er å ta i bruk seniorenes ressurser i arbeidslivet på en bedre måte, ifølge arbeidsgruppen som har laget forslag til nasjonale tiltak for å styrke seniorers etter- og videreutdanning, for SSP. Forslaget er sendt statsråden for Arbeids- og inkluderingsdepartementet som en del av arbeidsoppgavene i Strategiplan for seniorpolitikk i arbeidslivet 2007-2011. Utvikling av ny kunnskap og ny teknologi gir hyppigere behov for faglig oppdatering og ny læring. Dette gjelder både den jobben arbeidstakeren har i dag, men også ved behov for jobbskifte. Noen vil også oppleve at det yrket de en gang utdannet seg til ikke lenger er aktuelt for dagens arbeidsmarked. Omstillinger, omorganiseringer og nedbemanninger vil være typiske situasjoner for slike jobbskifter. Ny kompetanse, og eventuelt jobbskifte kan være positive grep sett i forhold til disse utfordringene, ifølge arbeidsgruppen. Forlagene SSP fremmer gjelder:KarriereveiledningUtdanningspermisjonerFinansieringsordningerInformasjonsstrategiEtter- og videreutdanning som forebygging i spesielt belastende yrker I arbeidsgruppen satt representanter for KS, NHO, LO YS, HSH, Akademikerne, Finansnæringens Arbeidsgiverforening, NITO, Unio, Vox og SSP.