Lederne har svart

Du blir tidligere “eldre” i privat sektor

Det er opptil fem års forskjell på når ledere og rekrutterere opplever jobbsøkere og ansatte som "eldre". Det viser Norsk seniorpolitisk barometers lederundersøkelse.

Av Berit Solli, 18. januar 2022

kvinne-tenker

Ledere i offentlig og privat sektor vurderer alder ulikt.

Resultater fra Norsk seniorpolitisk barometer – lederundersøkelsen, viser en del forskjeller mellom ledere i privat og offentlig sektor. Noen eksempler på sektorforskjeller:

  • Alderen for når man vil nøle med å innkalle en kvalifisert søker til en stilling til intervju er i gjennomsnitt 58 år i privat sektor. Den er 62,7 år i offentlig sektor. Analyser viser at variasjonen i når ledere blir skeptiske til å ansette noen pga. høy alder skyldes negative holdninger til eldre arbeidstakere mer enn andre kjennetegn knyttet til lederen eller til virksomheten. 
  • Ledere i privat sektor anser at man begynner å bli eldre i arbeidslivet ved 55,6 år. Ledere i offentlig sektor svarer 57,6 år.
  • 27 prosent av lederne i privat sektor har opplevd at eldre arbeidstakere forbigås ved internrekruttering og forfremmelser. Dette mot 14 prosent av lederne i offentlig sektor.

65 er den nye pensjoneringsalderen