Arbeidsfilosofi

Du kan ikke lese deg til alt

Klokskap ved å ha vært en stund i arbeidslivet. Erfaring fra å ha stått midt oppi det og erfart det tidligere, er styrker seniorene har med seg når arbeidslivet strammes til, mener Øyvind Kvalnes (52), filosof og førsteamanuensis ved Institiutt for ledelse og administrasjon på BI.

Av Tora Herud, 28. mai 2015

Øyvind Kvalnes

Øyvind Kvalnes

– Jeg mener erfaring er en undervurdert kvalitet. Under bankkrisen på 1990-tallet kvittet bankene seg med de mest erfarne. Ved neste bankkrise hadde de ingen med erfaring som kunne hjulpet dem til å holde hodet kaldt, sier Kvalnes. Han mener v