Sykefravær

Ekspertgruppen om sykefravær

– Jeg merker meg at forslagene om tettere og raskere oppfølging av sykmeldte og faglig veiledning til sykmeldere, i stor grad samsvarer med forslag som allerede er satt på dagsorden i våre diskusjoner med partene, sier arbeidsminister HanneBjurstrøm på departementets nettsider.

Av Tora Herud, 3. februar 2010

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. (Foto TH)

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. (Foto TH)

Regjeringen mottok i dag forslagene fra den faglige ekspertgruppen som har vurdert tiltak som kan redusere sykefraværet. Gruppen foreslår at tiltak for aktivisering, nærvær og gradering av sykefravær bør være en hovedstrategi framover. Gradert sykmelding skal være hovedregelen ved sykefravær, og sykmeldte skal følges opp tettere og tidligere.Ekspertgruppen foreslår:At gradert sykmelding skal være hovedregelen etter åtte uker. Dette skal kombineres med at reglene om arbeidsgiverfinansiering i sykepengeperioden blir endret, bedre oppfølging av leger/sykmeldere, både gjennom utarbeiding av faglige veiledere for sykmeldingsarbeidet og gjennom systematiske tilbakemeldinger om praksis, samt obligatoriske kurs for alle som skal sykmelde. Å utrede hvordan man kan unngå at sykepenger kompenserer for inntektstap som ikke er forårsaket av sykdom eller skade, men av arbeidsledighet eller permittering. Systematisk arbeid for å bedre kunnskapsgrunnlaget for tiltak.Å gjennomføre en informasjonsstrategi for å skape aksept for grunntanken bak de foreslåtte tiltakene.At NAVs kontrollinnsats mot bedrageri av sykepenger styrkes. Les hele rapporten her.