Bekymringsfull trend i Storbritannia

Eldre arbeidstakere kommer ikke tilbake etter pandemien

Nye arbeidsmarkedstall fra Storbritannia viser at mens arbeidsstyrken fra 35 til 49 år er tilbake i jobb, er det fortsatt flere over 50 i kategorien "økonomisk inaktive" enn før pandemien.

Av Berit Solli, 13. oktober 2022

Emily Andrews

Deputy Director for Work, dr Emily Andrews. (Foto: Centre for Ageing Better.

Arbeidsmarkedstall utgitt 11. oktober viser at 27,6 prosent av alle briter i alderen 50–64 år er «økonomisk inaktive» – altså verken i arbeid eller på jakt etter arbeid. Det er opp fra 25,4 prosent før pandemien startet, skriver Storbritannias Centre for Ageing Better.

For tall om situasjonen i Norge, les her.

Sysselsettingsraten for personer i alderen 35-49 år har derimot kommet seg og overgår nå pre-pandeminivåene. 85,8 prosent av personer i denne aldersgruppen er sysselsatt igjen. Men det samme har ikke vært tilfelle for aldersgruppen 50-64 år (70,5 prosent). Sysselsettingsforskjellen mellom de to aldersgruppene har nå økt til over 15 prosentpoeng.

Flere økonomisk inaktive siste kvartal

Antallet økonomisk inaktive arbeidstakere i 50-64-gruppen har vokst med mer enn 100 000 det siste kvartalet. Det er en indikator på at trenden ikke avtar med det første uten større tiltak fra arbeidsgivere og myndigheter. Sysselsettingstallene blant personer i aldersgruppen 65+ har også falt i løpet av det siste kvartalet.

«Det er utrolig bekymringsfullt at trenden med at stadig flere eldre arbeidstakere forlater arbeidsmarkedet fortsetter,” sier assisterende direktør Emily Andrews ved Centre for Ageing Better.

Det vil kreve samordnet handling fra regjeringen og arbeidsgiverne for å snu dette og igjen få like mange eldre arbeidstakere i jobb som før våren 2020, mener Andrews.

“Eldre arbeidstakere kan ha en uvurderlig rolle å spille for å øke nasjonal vekst og produktivitet hvis de får muligheten. Dessverre blir de altfor ofte frosset ut av skjevhet i rekrutteringsprosessen eller ikke gitt muligheter til å oppfylle potensialet sitt på grunn av mangel på opplæring og progresjon,” sier Andrews.