Korona

Eldre arbeidstakere sto han av

Pandemiens effekt på arbeidsglede og avgangsønsker hos seniorene har vært forbigående. Og til høsten får vi vite om lederne også er tilbake til normalen.

Av Berit Solli, 14. mars 2023

Foto: Skjermdump

Forsker Per Erik Solem har brutt ned data fra tre årganger med Norsk seniorpolitisk barometer. Målet har vært å finne ut to ting:

  • Har pandemien endret eldre arbeidstakere sin arbeidsglede og ønsker om å gå av?
  • Har pandemien endret ledernes syn på eldre arbeidstakere?

Konklusjonen er «kun forbigående» på det første, og «muligens ikke varig» på det andre.

Solems rapport er en del av den større rapporten fra OsloMet om «Veier ut av arbeidslivet. Senkarrierer og yrkesavgang». Han er blant foredragsholderne på seminaret 14. mars.

Eldre har greid seg bra

«Eldre arbeidstakere har greid pandemien like bra som yngre arbeidstakere,» sier Solem. Han har studert resultatene i Norsk seniorpolitisk barometer før, gjennom og etter pandemien. Eldre arbeidstakere ble intervjuet til Norsk seniorpolitisk barometer høsten 2019, høsten 2020 og høsten 2022.

«I starten av pandemien viste seniorene en økt interesse for å slutte å jobbe, men det ga seg utover i 2022,» sier Solem.

Se også rapport fra Institutt for samfunnsforskning om eldre kontorarbeidere under pandemien.

Lederne mer skeptiske

Ledere ble spurt i Norsk seniorpolitisk barometer på høsten i 2019 og 2021.

«Det er en tendens til at lederne har fått mer negative oppfatninger av eldre arbeidstakere gjennom pandemien. Det kan skyldes at mediebildet gjennom pandemien var at eldre er skrøpelige,» sier Solem.