Entreprenørskap

Eldre entreprenører noe nytt

- Entreprenørskap betyr å være innovativ, risikovillig og proaktiv, det vil si å agere, ikke vente. Før var det å starte egne virksomheter, nå tenker vi at det også kan være entreprenører innad i virksomhetene, slik at disse kan utvikles videre, sier prof

Av Tora Herud, 3. april 2012

Håkan Ylinenpää. (Foto TH)

Håkan Ylinenpää. (Foto TH)

I dag snakkes det også ofte om sosialt entreprenørskap som følge av sosialt engasjement, og ikke som en inntektsbringende virksomhet i første omgang. Ylinenpää forsker sammen med sine kolleger ved Luleå tekniske universitetet i Sverige på klassiske entreprenører. Et lønnstakerområde Ylinenpää beskriver Nord-Sverige som et lønnstakerområde. Det er skogen, malmen og vannkraften som har preget næringslivet. Og mennene jobbet tradisjonelt der.- Det har vært store foretak og ingen kultur for små virksomheter. Men nå er vi i starten på en ny tid. I Pajala nær Kiruna, startes veldig mange små foretak, sier han. Årsaken er at et canadisk foretak starter ny gruvedrift der og trenger å rekruttere gruvearbeidere. Det byr på ekspansjonsproblemer som blant annet boligmangel. Trenden i mange år har fvært at folk flyttet sørover mot kysten, nå vil denne trenden snu. Ylinenpää sier det forventes rundt 5.000 nye stillinger i svensk gruveindustri, de fleste i nord. Det er også andre endringer. For bare 6-7 år siden var det bare 6-7 prosent av Ylinenpääs studenter som ønsket å starte noe eget. Nå er det 60 prosent som ønsker det. Mens kvinner tradisjonelt har jobbet med service og omsorg, ser han nå at jenter kjører store trucker. Eldres kunnskap, erfaring og nettverk – Eldre entreprenører har ikke vært noe aktuelt tema tidligere. Det er først den siste tiden vi har begynt å snakke om hvordan vi kan utnytte eldres kunnskap, erfaring og nettverk bedre. Med riktig støtte og mentorskap vil de kanskje kunne starte noe eget, sier Ylinenpää. Han tror ikke noe på at eldre står veien for unge som vil inn på arbeidsmarkedet- Hvis jeg slutter i jobben og begynner med noe nytt, så trenger jeg kanskje mer arbeidskraft enn min egen. Slik kan det tvert imot bli flere jobber, tror han og viser til Japan og Korea. – Der slutter de fleste i sin vanlige jobb ved fylte 57 år, men de får ikke pensjon før ved fylte 65 år og derfor starter de små virksomheter. Eldres skaperkraft tas bedre vare på. Jeg mener ikke at dette passer for alle, men i våre land burde det bli mer vanlig å gjøre et karrierebytte frivillig. Nå skjer det oftest når noen mister jobben, sier han. Kvinner og menn starter ulikt – Kvinner starter forsiktigere og med virksomheter som ikke krever investeringer, og når de avvikler, gjør de også det stille og forsiktig. Men dette vil endre seg. Nå ser vi for eksempel yngre kvinner som starter snekkerbedrifter. Men kvinner kan ha vanskeligere enn menn for å få finansiering. Vurderingen i bankene blir rett og slett forskjellig, sier Håkan Ylinenpää. Han ser også hvordan unge gjør det når de starter en virksomhet.- Når unge vil starte noe, vil de gjerne ha et foretak basert på et team. Det skulle ikke overraske meg om det også ville passe for eldre, sier han.