Hjemmekontor under corona

Eldre kontorarbeidere mer motivert

Kun 13 prosent av seniorene synes digitale møteverktøy er vanskelige. Og seniorene klarer best å holde motivasjonen oppe under pandemien. Det viser ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning.

Av Berit Solli, 4. november 2020

Anne Skevik Grødem

Anne Skevik Grødem, ISF holdt foredrag også på Forskningskonferansen 9 2020. Foto: MBP

Les den nye rapporten her.

Mange tror at situasjonen etter 12. mars har vært særlig vanskelig for de eldre arbeidstakerne. Senter for seniorpolitikk har derfor fått Institutt for samfunnsforskning til å undersøke hvordan de eldste sin motivasjon er blitt endret av krisen, og hvordan seniorene har taklet digitale møteverktøy.

Resultatene ble presentert av Anne Skevik Grødem på Forskningskonferansen fredag 30. oktober.

Eldre arbeidstakere har mestret overgangen til nye arbeidsformer like
godt som yngre. Mange tror imidlertid at situasjonen etter 12. mars har vært særlig vanskelig for eldre.

Digitale verktøy går bra

Tre av fire arbeidstakere under 35 år trodde at de eldre strevde med digitale virkemidler. I virkeligheten var det bare 13 prosent av de eldre
arbeidstakerne som sa at de IKKE opplevde de digitale kommunikasjonsverktøyene som lette å bruke.

9 av 10 av alle deltakerne i undersøkelsen sier at de opplever digitale kommunikasjonsverktøy som enkle å bruke. Av de eldre arbeidstakerne svarer 87 prosent at de opplever digitale kommunikasjonsverktøy som
enkle å bruke.

Hvorfor er eldre mer motivert?

Eldre arbeidstakere har ikke fått svekket jobbmotivasjonen på noen
vesentlig måte i kjølvannet av koronatiltakene, viser undersøkelsen. Men det kan være grunn til bekymring for motivasjonen til de yngste arbeidstakerne.

Studien viser også at jo eldre aldersgrupper man ser på er, jo flere er det som er ute av arbeidslivet på grunn av uførhet eller alderspensjonering. De som er igjen i arbeidslivet, er friske og ressurssterke mennesker som typisk føler at jobben er viktig for dem. Dermed er det også vanskelig å rokke ved motivasjonen deres.