Interseksjonalitet

Eldre kvinner er mindre truende

En studie fra Stanford viser at eldre kvinner anses som en mindre trussel mot yngre kollegaer enn eldre menn.

Av Berit Solli, 14. juni 2021

Senior lærer. (Foto: iStock)

Yngre kolleger kan se seniorer som konkurrenter om ettertraktede posisjoner og goder. Yngre kan mene at seniorer må gi plass til sine “etterfølgere”.

Men alderisme på jobben påvirker kanskje ikke begge kjønn likt? Eldre kvinnelige arbeidstakere kan ha det lettere enn eldre menn, ifølge Ashley Martin. Hun er assisterende professor i organisasjonsadferd ved Stanford Graduate School of Business.

Martin og kollegaene Michael S. Nord fra New York University og Katherine W. Phillips fra Columbia University har publisert en studie i Personality and Social Psychology Bulletin. De har funnet at eldre, selvsikre menn står overfor det sterkeste presset for at de ikke skal hevde seg.

Eldre kvinners oppførsel, derimot, har en tendens til å ikke bli oppfattet som truende.

Interseksjonalitet

Martin forklarer det med at eldre kvinnelige medarbeidere tilhører to grupper samtidig, og begge gruppene kan møte fordommer på jobben: De er både eldre og kvinner. Det kan føre til at eldre kvinner opplever dobbel diskriminering (interseksjonalitet).

Men Martin har studert muligheten for det motsatte: At eldre kvinner i stedet kan “gli mellom fordommer”. Fenomenet kan kalles “kryssflukt” (intersectional escape). Kryssflukt oppstår når to stereotypier kolliderer. I dette mellomrommet kan folk noen ganger “unnslippe”.

Martin trekker linjene til stereotypier om kjønnenes sosiale roller: Den fellesbaserte og følelsesbaserte kvinnelige rollen, og den mannlige rollen som er mer knyttet til handling og prestasjon. Folk som går ut av disse rollene, møter fordommer.

Tidligere studier har slått fast at kvinner blir straffet når de utfordrer stereotypien som fellesskapsorientert og følelsesbasert.

Men det blir mer komplisert når man tar hensyn til flere egenskaper, som alder, mener Martin. Når en person faller utenfor den dominerende gruppen, så unnslipper de noen av fordommene som er knyttet til begge gruppene.

Les her Norsk seniorpolitisk barometer om at kvinner pensjonerer seg tidligere enn menn.

Som et resultat antok Martin at når yngre mennesker tenker på at eldre kollegaer er et hinder for seg selv, har de en tendens til å forestille seg eldre menn.

“Fordi kvinner ikke er den dominerende kategorien i gruppen “eldre arbeidstakere”, unnslipper de noen av de negative holdningene som eldre menn møter,” forklarer hun.

Fordi kvinner ikke er den dominerende kategorien i gruppen eldre arbeidstakere, unnslipper de noen av de negative holdningene som eldre menn møter.

Ashley Martin, assisterende professor

Kjønns innvirkning på alderisme

Forskerne ba forsøkspersoner om å forestille seg å være på et arbeidsmøte med en 68 år gammel mann eller kvinne, som enten dominerte diskusjonen eller lot andre gå foran. De fant at selvhevdende eldre menn fikk den mest negative responsen.

Martin påpeker at bare fordi eldre kvinner til en viss grad kan unnslippe dobbel straff for selvhevdende oppførsel, betyr ikke det at de ikke vil oppleve andre typer alderisme. “I utgangspunktet liker vi ikke eldre mennesker som gjør ungdommelige ting,” sier hun.

Martin og hennes kollegers funn tyder på at mangfoldsinitiativ i virksomheter kan være komplisert.

Martin mener at studien gir et håpefullt budskap til kvinner som opplever skjevhet på arbeidsplassen. “Det blir bedre,” sier hun. “Du kommer sannsynligvis til å ha mer innflytelse etter hvert som tiden går.”

Fakta

Les selv her:
Does Workplace Ageism Affect Women and Men Differently?

Begrepet “interseksjonalitet” brukes mest innenfor kjønnsforskning, men har også fått gjennomslag på andre fagfelt om samvirkninger mellom ulike sosiale kategorier.