Eldre lærer av yngre.

40 prosent av eldre arbeidstakere mener at yngre kolleger lærer dem ferdigheter de ikke hadde fra før. Det viser en britisk undersøkelse.

Av admin_senior, 16. januar 2008

En britisk rapport viser at rett balanse mellom alder og ferdigheter kan gi en rekke gevinster for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Undersøkelsen er gjort av Jobcentre Plus. Jobcentre Plus jobber for et inkluderende arbeidsliv og er en del av den britiske regjeringens Department for Work and Pensions.I følge nettstedet jobcentreplus.gov.uk viser rapporten hvordan både eldre og yngre arbeidstakere setter pris på og lærer av de kvaliteter som den andre aldersgruppen tar med inn på arbeidsplassen.94 prosent av de yngre mener eldre kolleger bidrar med nyttig erfaring.66 prosent av de yngre setter pris på seniorenes pålitelighet.Nesten to av tre eldre arbeidstakere er imponert over yngre kollegers evne til å lære raskt.61 prosent av seniorene setter pris på yngre kollegers fleksibilitet.Over halvparten av den eldre generasjonen sier at yngre kolleger gir dem energi.Hele 95 prosent av seniorene oppgir at de setter pris på å jobbe med yngre kolleger.Undersøkelsen avdekker også noen nøkkelforskjeller mellom eldre og yngre arbeidstakere. 60 prosent av de yngre mener at deres seniorkolleger i større grad får lederansvar. Over halvparten av seniorene mener at yngre kolleger har lettere for å ta risiko. På tvers av aldersgruppene var arbeidstakerne imidlertid enige om én ting: Hovedgrunnen til at de gikk på arbeid var penger. Betalingen som hovedmotivasjon for å gå på jobb sto imidlertid sterkere blant yngre arbeidstakere enn blant eldre. (73 prosent mot 52 prosent)